Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2012
Licenčná zmluva č.62/2011-dielo-Úprava vzorky v analytickej chémii
9009/062/11
0,00 € Doc.Ing.Jana Sádecká, PhD., Ing.Andrea Purdešová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Január 2012
Zmluva o dodávke elektriny č.9801/0001/12
9801/0001/12
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Február 2012
Zmluva o poskytovaní poštových služieb č.0600/0007/12
0600/0007/12
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Február 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU v Bratislave č.9704/0001/12-ŠD a J STU JH
9704/0001/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD JH STU Bratislava
3. Február 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD NB v Bratislave č.9704/0002/12
9704/0002/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD NB STU v Bratislave
3. Február 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU v Bratislave ŠD Mladosť č.9707/0002/12
9707/0002/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladosť STU v Bratislave
6. Február 2012
Zmluva č.0202/0009/11-prenechanie Auly Aurela Stodolu za odplatu na výučbu študentov VŠEMVS v zimnom a letnom semestri ak.r.2011/2012
0202/0009/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
7. Február 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU na ŠD Mladá Garda
9702/0002/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU Bratislava
15. Február 2012
Licenčná zmluva na vytvorenie a vydanie diela č.09022012
02/01/2012
0,00 € Ján Uriga Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Február 2012
Licenčná zmluva na vytvorenie a vydanie diela č.02012012
02/012012
0,00 € PhDr. Peter Obdržálek, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Február 2012
Licenčná zmluva na vytvorenie a vydanie diela č.2012
0201/2012
0,00 € Mgr. Branislav Vargic, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Február 2012
Zmluva o pižičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie č.0600/0013/12
0600/0013/12
0,00 € Continental film, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Február 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9702/0003/12 ŠD Mladá Garda
9702/0003/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladá Garda
20. Február 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD Dobrovičova č.9708/0002/12
9708/0002/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Dobrovičova
21. Február 2012
Licenčná zmluva č.1/2012-Neštandardné ozubené prevody
9009/001/12
0,00 € Prof.Ing.M.Bošanský, PhD.,Prof.Ing.M.Vereš,PhD.,Ing.P.Tököly, PhD.,Ing.A.Vanya Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2012
Licenčná zmluva č.2/2012-Pasívna a aktívna vibroizolácia strojov
9009/002/12
0,00 € Doc.Ing.Miloš Musil, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2012
Licenčná zmluva č.3/2012-Prevádzka výrobných systémov
9009/003/12
0,00 € Prof.Ing.M.Tolnay CSc.,Prof.Ing.J.Smrček CSc.,Ing.M.Bachratý PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2012
Licenčná zmluva č.5/2012-dielo: Manažment sídelnej zelene-teoretické východiská a vybrané problémy na príklade Bratislavy
9009/005/12
0,00 € Ing.arch.Katarína Kristiánová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2012
Licenčná zmluva č.9009/006/12-dielo: Simulácia rotačného hydrostatického pohonu a prognóza jeho technického stavu
9009/006/12
0,00 € Doc.Ing.J.Krchnár, CSc.,Ing.I.Pósa,PhD.,Doc.Ing.R.Olšiak,PhD.,Doc.Ing.K.Prikkel,CSc.,Ing.K.Stračár. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Február 2012
Licenčná zmluva č.7/2012-dielo: Matematika I - riešené príklady
9009/007/12
0,00 € RNDr.Viera Záhonová, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave