Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9704/0017/11 ŠD JH
9704/0017/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD JH STU v Bratislave
9. Január 2012
Kúpna zmluva č.9703/0002/12-dodanie tovaru: zámky, kľúče, pánty.
9703/0002/12
0,00 € MAG market spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Január 2012
Zmluva č.12K881001-zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov
0600/0001/12
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Január 2012
Dodatok č.5 k Zmluve č.24/2008 - zabezpečenie činnosti Pošty Partner Gabčíkovo
9801/0029/10
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská pošta , a.s.
16. Január 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD Mýtna
9705/0001/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU ŠD Mýtna
18. Január 2012
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0384-09
LPP-0384-09
Doplnená
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Január 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD Mladosť s č.9707/0001/12
9707/0001/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladosť STU v Bratislave
19. Január 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9702/0001/12
9702/0001/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladá Garda STU
20. Január 2012
Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci-Vykonávanie skúšobnej, certifikačnej a kontrolnej činnosti, poskytovanie odbor.techn.pomoci a poskytovanie priestorov a zariadení na vykonanie záverečných skúšok zváračov.
0600/0004/12
0,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Január 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU v Bratislave-ŠD Dobrovičova
9708/0001/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU v Bratislave ŠD Dobrovičova
24. Január 2012
LZ č.50/2011-dielo: Technológie dokončovacích procesov III.
9009/050/11
0,00 € Ing.Jozef Bizub, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Január 2012
LZ č.52/2011- dielo: Navrhovanie mechatronických systémov
9009/052/11
0,00 € Ing.Ľuboš Magdolen, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Január 2012
Licenčná zmluva č.53/2011-dielo: Metódy strojového učenia pre extrakciu príznakov a rozpoznávanie vzorov I
9009/053/11
0,00 € Doc.Dr.Ing.Miloš Oravec Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Január 2012
Licenčná zmluva č.54/2011- Modelovanie a simulácia v dopravnej technike
9009/054/11
0,00 € Ing.Ľuboš Magdolen CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Január 2012
Licenčná zmluva č.55/2011-dielo-Constructive geometry
9009/055/11
0,00 € Doc.RNDr.Daniela Velichová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Január 2012
Licenčná zmluva č.56/2011-dielo-Aktívne a semiaktívne odpruženie vozidla
9009/056/11
0,00 € Doc.Ing.Miloš Musil,PhD., Ing.Marián Zuščík, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Január 2012
Licenčná zmluva č.58/2011-dielo-Matematika-Článok III - Spôsob použitia diela a rozsah licencie
9009/058/11
0,00 € Doc.RNDr.Martin Kalina, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Január 2012
Licenčná zmluva č.59/2011-dielo-Základy numerickej matematiky. Teória a riešené príklady.
9009/059/11
0,00 € RNDr.Jana Gabková, PhD., RNDr.Daniela Richtáriková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Január 2012
Licenčná zmluva č.60/2011-dielo-Komunikačné systémy pre automatizáciu
9009/060/11
0,00 € Ing.Igor Bélai, PhD., Ing.Peter Drahoš, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Január 2012
Licenčná zmluva č.61/2011-dielo-Ochrana spotrebiteľa v manažérstve reklamácií
9009/061/11
0,00 € Prof.Ing.Jarmila Šalgovičová, CSc., Ing.Jana Urdziková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave