Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2011
Licenčná zmluva č.27/2011-Experimenty v školskom laboratóriu
č.27/2011
0,00 € Doc.Ing.I.Ondrejkovičová, PhD., Ing.H.Hronská, PhD.,Doc.Ing.E.Klein, PhD., RNDr.A.Koreňová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. September 2011
Licenčná zmluva č.28/2011-Katalýza v bežnom živote
č.28/2011
0,00 € Doc.Ing.I.Ondrejkovičová, PhD.,Doc.Ing.M.Bakošová, CSc.,Doc.Ing.I.Bodík, PhD.,Doc.RNDr.O.Holá, PhD.,Prof.Ing.M.Hronec, DrSc.,Doc.Ing.M.Hutňan,PhD., Ing.M.Izakovič,PhD.,Doc.Ing.S.Jantová,PhD.,Ing.M.Kaliňák, Doc.Ing.P.Kovařík,PhD.,Prof.Ing.J.Šajbidor, Dr.Sc Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. September 2011
Licenčná zmluva č. 29/2011-Výkladový slovník tvárnenia
č.29/2011
0,00 € Prof.Dr.M.Plančak, Doc.Ing.P.Kostka, PhD., Ing.A.Schrek, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. September 2011
Zmluva č.1397/2005 o poskytovaní bezpečnostných služieb
č.86/2011
0,00 € ŽOS Bezpečnosť, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. September 2011
Licenčná zmluva č.24/2011-Zakladanie stavieb-podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy
č.24/2011
0,00 € Ing.Jana Frankovská, PhD., Ing.Monika Súľovská, PhD., Prof.Ing.Peter Turček, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. September 2011
Zmluva o spolupráci pri získavaní zahraničných študentov a pri zabezpečovaní ich študijného procesu
č.0102/0026/10
0,00 € ALL4YOU, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. September 2011
Zmluva o ubytovaní študentov STU
č.9704/0008/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študenti STU ubytovaní na ŠD NB
22. September 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU Bratislava
č.9704/0007/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD JH STU
22. September 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU
č.9705/0001/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študenti ŠD Mýtna STU
22. September 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9707/0008/11-ŠD Mladosť
č.9707/0008/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študenti ŠD Mladosť STU
22. September 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU-ŠD Svoradov
č.9706/0005/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študenti ŠD Svoradov STU
26. September 2011
Zmluva o ubytovaní študentov STU č.9702/0009/11
č.9702/0009/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladá Garda STU
26. September 2011
Zmluva č.1619/2006 dodatok č.3-monitorovanie poplachového systému
č.97/2011/3
0,00 € ŽOS Bezpečnosť, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. September 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9708/0003/11
č.9708/0003/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Dobrovičova STU
27. September 2011
Licenčná zmluva č.30/2011-Vybrané kapitoly z finančného trhu
č.30/2011
0,00 € Ing.Monika Zatrochová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Október 2011
Licenčná zmluva č.33/2011-Chemické tabuľky
č.9009/0033/11
0,00 € Doc.Ing.D.Valigura,PhD.,Prof.Ing.T.Gracza,DrSc.,Ing.A.Lásiková,PhD.,Doc.Ing.A.Mašlejová,PhD.,Doc.Ing.B.Papánková,PhD.,Prof.Ing.J.Šíma,DrSc.,Doc.Ing.K.Špirková,CSc.,Ing.M.Tatarko,PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Október 2011
Licenčná zmluva č.34/2011-Metódy zobrazovania
č.9009/0034/11
0,00 € RNDr.Margita Vajsáblová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU
č.9706/0006/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Svoradov
6. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9707/0009/11
č.9707/0009/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladosť
6. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU
č.9708/0004/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Dobrovičova STU