Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2012
Komisionárska zmluva č.0201/0012/12-nepriame zastupovanie v colnom konaní
0201/0012/12
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2012
Licenčná zmluva č.29/2012-dielo: Matematické modelovanie prúdenia vody v otvorených korytách
9009/029/12
0,00 € Doc.Ing.Radomil Květon, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2012
Licenčná zmluva č.30/2012-dielo: Matematická štatistika
9009/030/12
0,00 € Doc.RNDr.Štefan Varga, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2012
Licenčná zmluva č.31/2012-dielo: Fyzika vnútorného prostredia budov
9009/031/12
0,00 € Prof.Ing.I.Chmúrny,PhD., Prof.Ing.P.Tomašovič,PhD., Prof.Ing.J.Hraška,PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2012
Licenčná zmluva č.33/2012-dielo: Nelineárne rovnice v chemickoinžinierskych výpočtoch
9009/033/12
0,00 € RNDr.Ivan Havalda, Ing.Vladimír Kovár, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2012
Licenčná zmluva č.34/2012-dielo: Elektrické pohony a výkonová elektronika
9009/034//12
0,00 € Ing.Ladislav Borba, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2012
Licenčná zmluva č.39/2012-dielo: Bauwesen-Lehr-und Übungsbuch der deutschen Terminologie
9009/039/12
0,00 € PhDr.Alžbeta Pálová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. August 2012
Dohoda č.9704/0010/12 o poskytnutí a užívaní spoločenskej miestnosti ŠD JH
9704/0010/12
Doplnená
41,90 € Slovenská technická univerzita v Bratislave FREDERICK AYISI
28. August 2012
Dohoda č.9704/0012/12 o poskytnutí a užívaní telocvične ŠD JH
9704/0012/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave doc.Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
28. August 2012
DOHODA č.9704/0011/12 o poskytnutí a užívaní telocvične ŠD JH
9704/0011/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave EVA MÁNIKOVÁ
28. August 2012
DOHODA č.9704/0013/12 o poskytnutí a užívaní telocvične ŠD JH
9704/0013/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ŠK LIDO zastúpený: Antonom WILSCHOM
28. August 2012
DOHODA č.9704/0014/12 o poskytnutí a užívaní telocvične ŠD JH
9704/0014/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing.Peter Staňák
28. August 2012
DOHODA č.9704/0015/12 o poskytnutí a užívaní telocvične ŠD JH
9704/0015/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ERIK MELKUS
28. August 2012
DOHODA č.9704/0016/12 o poskytnutí a užívaní telocvične ŠD JH
9704/0016/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave BK SLOVAN. Ing. Beata Kozmonová
28. August 2012
DOHODA č.9704/0017/12 o poskytnutí a užívaní telocvične ŠD JH
9704/0017/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave DOMINIK JANIS
28. August 2012
DOHODA č.9704/0018/12 o poskytnutí a užívaní telocvične ŠD JH
9704/0018/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave RÓBERT BOĎO
28. August 2012
DOHODA č.9704/0019/12 o poskytnutí a užívaní telocvične ŠD JH
9704/0019/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing.Vladimír Páchnik
28. August 2012
DOHODA č.9704/0020/12 o poskytnutí a užívaní telocvične ŠD JH
9704/0020/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing.Jana Velčická
28. August 2012
DOHODA č.9704/0021/12 o poskytnutí a užívaní telocvične ŠD JH
9704/0021/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave MISAEL ALEJANDRO OJEDA JUAREZ
28. August 2012
DOHODA č.9704/0022/12 o poskytnutí a užívaní telocvične ŠD JH
9704/0022/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Eduard Kollárik