Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2012
Zmluva s č.9707/0010/12 o ubytovaní študenta STU Bratislava ŠD Mladosť
9707001012
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU Bratislava
5. Jún 2012
Zmluva na dodávky plynov vo fľašiach, zväzkoch fliaš, kvapalných plynov a služieb č.AG 12-05-23 1E TP
Zmluva č.Ag 12-05-23 1E TP
0,00 € Linde Gas k.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Jún 2012
Licenčná zmluva č.16/2012-dielo: Spoločenský prejav a hodnoty historickej krajiny
9009/016/12
0,00 € Ing.Miriam Heinrichová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Jún 2012
Licenčná zmluva č.22/2012-dielo: Matematika II.-Určitý integrál, Funkcia viac premenných, Diferenciálne rovnice
9009/022/12
0,00 € Doc.Mgr.Róbert Vrábeľ, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Jún 2012
Licenčná zmluva č.23/2012-dielo: Snímače v mobilnej robotike
9009/023/12
0,00 € Doc.Ing.František Duchoň, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Jún 2012
Zmluva s č.9708/0006/12 o ubytovaní študenta STU Bratislava - ŠD Dobrovičova
9708/0006/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU Bratislava
6. Jún 2012
Licenčná zmluva č. IV/2012-dielo: Prof.Ing.Dr.techn.František Valentin
9009/0IV/12
0,00 € Prof.Ing.Michal Uher, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2012
Zmluva o dodávke plynu č. SC2012/014/STU Bratislava S,V
SC2012/014/STU
Doplnená
0,00 € MET Slovakia, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2012
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č.SC2012/013/STU Bratislava M
SC2012/013/STU
Doplnená
0,00 € MET Slovakia, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Júl 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9704/0008/12
9704/0008/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD JH STU Bratislava
16. Júl 2012
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy o nájme nebytového priestoru č.751-1-2011
751-1-2011/ 35/2011 R-STU/
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave OPLAN, spol.s r.o.
18. Júl 2012
Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu č.23/Bytos/2010 - zmena doby nájmu
č.2/0201/0010/12
0,00 € Železiarne Podbrezová a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Júl 2012
Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.8003032995
9001/0035/12
Doplnená
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Júl 2012
Licenčná zmluva č.III/2012-dielo: Prof.Dr.Ing.Josef Vašátko, DrSc. k 115. výročiu narodenia
9009/0III/12
0,00 € Prof.Ing.M.Uher, DrSc., Ing.M.Dandárová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Júl 2012
Licenčná zmluva č.24/2012-Betónové mosty I-Navrhovanie železobetónových mostov pozemných komunikácií
9009/024/12
0,00 € Prof.Ing.J.Halvoník, PhD., Ing.V.Borzovič, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. August 2012
Licenčná zmluva č.28/2012-dielo: Mechanizmy anorganických reakcií
9009/028/12
0,00 € Prof.Ing.J.Šima, DrSc., Ing.R.Šípoš, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. August 2012
Dohoda o zániku zmluvy č.751-1-2007 a o vysporiadaní záväzkov
751-1-2007
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
20. August 2012
Dodatok č.6-zmluva o poskytovaní stravovania
0600/0064/12
Doplnená
0,00 € TOP-RELAX, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. August 2012
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.10/08/08/PR o zabezpečení prevádzk.a obsluhy
10/08/08/PR
Doplnená
0,00 € ESM - YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. August 2012
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.14/11/08/PR
14/11/08/PR
Doplnená
0,00 € ESM-YZAMER, energ.služby a monit.,s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave