Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve na dodanie tovaru č. 26220220056/11
Dod.č.1
0,00 € MERCI Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Máj 2011
Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu
č.12
0,00 € Technické služby Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
ZMLUVA O DIELO č.OZ11001
č.11001
0,00 € Engul, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Kúpna zmluva č.9/2011-potraviny,mrazené výrobky,zelenina,hydina,mliečne výrobky,mrazené ryby.
č.9/2011
0,00 € MIRKOM s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Kúpna zmluva č.15/2011-obilniny,zemiaky,zelenina,ovocie,orechy.
č.15/2011
0,00 € ZERDA-PODUNAJSKO, družstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Kúpna zmluva č.16/2011-mäsové výrobky, bravčové a hovädzie mäso.
č.16/2011
0,00 € EKE TIBOR VEĽKOOBCHOD-MALOOBCHOD Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Kúpna zmluva č.7/2011-hygienické výrobky z papiera
KZ č.7/2011
0,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Kúpna zmluva č.6/2011-čistiace výrobky,prací spotrebný mat.,mydlo, saponáty.
KZ č.6/2011
0,00 € Banchem, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Kúpna zmluva č.11/2011-mrazené výrobky,hydina,mrazené ryby,ostatné rybie mäso.
KZ č.11/2011
0,00 € RYBA spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Kúpna zmluva č.12/2011-potraviny,mrazené výrobky,zelenina,hydina,mrazené ryby,mliečne výrobky
KZ č.12/2011
0,00 € PROJEKT-MARKET Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Kúpna zmluva č.10/2011-potraviny,nápoje,mlieko
KZ č.10/2011
0,00 € Mabonex Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Kúpna zmluva č.13/2011-pekárenský tovar
KZ č.13/2011
0,00 € Pekáreň CLAUDIA Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Kúpna zmluva č.8/2011
KZ č.8/2011
0,00 € Medzičilizie a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Zmluva o ubytovaní číslo: U-5/2011
č.U-5/2011
0,00 € ATI-Atila Kováčik Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Kúpna zmluva č.5/2011-čistiace výrobky
KZ č.5/2011
0,00 € R-potraviny Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Zmluva o dielo č.704/2011-úprava a odber pred energetickým zhodnotením
Zmluva o dielo č.704/2011
0,00 € ecorec Slovensko s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Máj 2011
Zmluva o ubytovaní č.: U-6/2011
U-6/2011
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave UNIPLASTIK s.r.o.
11. Máj 2011
Licenčná zmluva č.8/2011
č.8/2011
0,00 € Doc.Ing.Vladimír Lukeš, PhD., Doc.Ing.Erik Klein, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Máj 2011
Licenčná zmluva č.12/2011
LZ č.12/2011
0,00 € Doc.Ing. Anton Vitko, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Máj 2011
Licenčná zmluva č.14/2011
LZ č.14/2011
0,00 € Doc.Ing. Viliam Cibulka, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave