Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku reg. č. 701/53000/2021 v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - dotácie na fixné náklady č. SA.62256 (2021/N)
197/2021/AXNV
217 257,90 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
15. December 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
187/2020/AXNV
211 260,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
13. September 2021
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
129/2021/AXNV
211 194,38 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
7. Marec 2019
Zmluva o dielo č. 21/2019/AXNV
21/2019/AXNV
205 535,67 € LAST MILE, spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
8. August 2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
371/2019/AXNV
199 266,77 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
7. August 2023
Zmluva o prenájme výstavnej plochy a dodaní služieb s tým spojených
159/2023/AXNV
197 292,00 € Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 287/2019/AXNV
287/2019/AXNV
195 429,49 € Mar. K., s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
20. Jún 2019
Zmluva na dodanie tovaru
296/2019/AXNV
192 000,00 € Slovnaft, a.s., agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
3. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
27/2020/AXNV
192 000,00 € ADVOKÁCIA, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
4. Marec 2019
Zmluva o dielo č. 25/2019/AXNV
25/2019/AXNV
191 524,36 € ADOL s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. August 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
299/2017/AXNV
190 843,64 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
15. Jún 2016
Rámcová dohoda o dodávke kobercov do výstavných priestorov
300/2016/AXVN
181 260,00 € Koratex, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
4. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci uzavretá v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
72/2022/AXNV
180 000,00 € Media RTVS, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. Máj 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 138/2019/AXNV
263/2019/AXNV
179 874,07 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. Október 2019
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 285/2019/AXNV uzavretej podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, 567/2019/AXNV
567/2019/AXNV
179 872,00 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
4. November 2019
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 287/2019/AXNV
581/2019/AXNV
179 857,91 € Mar. K., s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
19. December 2019
Zmluva o dielo č. 629/2019/AXNV
629/2019/AXNV
178 936,92 € I.S.O.N. spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. September 2018
ZMLUVA O DIELO č. 381/2018/AXNV
381/2018/AXNV
178 824,00 € PROCESS TECHNIK, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
4. Február 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 296/OSS/2014
577/2014/AXVN
178 473,55 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
27. Január 2020
Zmluva o dielo č. 662/2019/AXNV
662/2019/AXNV
178 426,70 € Jurtin s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik