Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2011
Darovacia zmluva
R-13186/2011
0,00 € Nezisková organizácia F. J. Turčeka Technická univerzita vo Zvolene
11. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-13257/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene ForDom s.r.o.
11. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-13200/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Mincovňa Kremnica, štátny podnik
11. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-13273/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.
14. November 2011
Kúpna zmluva
R-11965/2011
0,00 € HBP měřicí technika s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
14. November 2011
Kontrakt č. 4700000 zo dňa 1.10.2011
R-13193/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
22. November 2011
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO č. PD/11101102
R-12148/2011
0,00 € GX SOLUTIONS, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
22. November 2011
Dodatok č. 3 Zmluva o partnerstve ITMS 26220120062 - 054/2010/2.1/OPVaV/D03/PZ
R-13749/2011
0,00 € Ústav hydrológie SAV Technická univerzita vo Zvolene
23. November 2011
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve Č. R-7835//2009-96/2009 RP
R-13606/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Štátny pedagogický ústav
29. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV-0238-11 v praxi
R-12566/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene ZLH Plus a.s.
30. November 2011
Zmluva o preprave – OBJEDNÁVKA
R-12686/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Kronotimber SK, s.r.o.
7. December 2011
Zmluva o spolupráci
R-6607/2011
0,00 € Krajské riaditeľstvo Banská Bystrica, Hasičský a záchranný zbor MV SR Technická univerzita vo Zvolene
8. December 2011
Zmluva o spolupráci
R-7544/2011
0,00 € Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť Technická univerzita vo Zvolene
13. December 2011
Rámcová zmluva na dodávku dreva č. 124626/2011
R-13194/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
14. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-13333/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,
15. December 2011
Objednávka služieb spojených s prenosom dát
R-15030/2011
0,00 € GX SOLUTIONS, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
19. December 2011
Zmluva o dielo
R-14350/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o.
19. December 2011
Zmena poistnej zmluvy č. 511038813, dopoistenie projekt ITMS 26220120064
R-14606/2011
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
21. December 2011
Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. 523-5/2011
R-14311/2011
0,00 € Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
21. December 2011
Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. 523-4/2011
R-14310/2011
0,00 € Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik