Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2011
Kúpna zmluva č. 10/2011/DH
R-11975/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Smrečina Hofatex , a.s.
21. Október 2011
Kúpna zmluva č. 24/OD/2011
R-12111/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik PRP, s.r.o.
24. Október 2011
Zmluva o dielo
R-11535/2011
0,00 € Ing. Michal Berdák, autorizovaný stavený inžinier Technická univerzita vo Zvolene
24. Október 2011
Smlouva o dílo 59/2010 - 11
R-12113/2011
0,00 € HA-SOFT, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
24. Október 2011
Dodatok č. 3 ITMS 26220120069 051/2010/2.1/OPVaV/D03
R-10975
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Technická univerzita vo Zvolene
24. Október 2011
Dodatok č.2 ITMS 26220120069 065/2010/2.1/OPVaV/D02
R-8943/2011
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Technická univerzita vo Zvolene
24. Október 2011
Dodatok č. 2 Zmluva o partnerstve ITMS 26220220016-001/2010/2.2/OPVaV/D02/PZ
R-12109/2011
Doplnená
0,00 € Národné lesnícke centrum Technická univerzita vo Zvolene
25. Október 2011
Dodatok č. 4 ITMS 26220220036 047/2009/2.2/OPVaV/D04
R-11093/2011
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Technická univerzita vo Zvolene
25. Október 2011
Dodatok č. 2 Zmluva o partnerstve ITMS 26220120069 - 065/2010/2.1/OPVaV/D02/PZ
R-8484/2011
Doplnená
0,00 € Národné lesníce centrum Technická univerzita vo Zvolene
25. Október 2011
Dodatok č. 2 Zmluva o partnerstve ITMS 26220120064 - 058/2010/2.1/OPVaV/D02/PZ
R-6087/2011
Doplnená
0,00 € Geologický ústav Slovenskej akadémie vied Technická univerzita vo Zvolene
25. Október 2011
Dodatok č. 4 ITMS 26220220035 046/2009/2.2/OPVaV/D04
R-11094/2011
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Technická univerzita vo Zvolene
27. Október 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R-10883/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Súkromná stredná umelecká škola
28. Október 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
R-12444/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Mgr. Ľubor Holý
28. Október 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
R-12445/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Medikament spol. s r. o.
2. November 2011
Zmluva o užívaní plaveckého bazéna v Mestských kúpeľoch Zvolen
R-12616/2011
0,00 € COMPLEX INTERNATIONAL, a. s. Technická univerzita vo Zvolene
3. November 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
R-11878/2011
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Technická univerzita vo Zvolene
3. November 2011
Kúpna zmluva na dodávky guľatiny č. 127000011/4
R-12112/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Kronotimber SK, s.r.o.
4. November 2011
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
R-12670/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene K & V SLOVENSKO, s.r. o.
7. November 2011
Dodatok č. 2 Zmluva o partnerstve ITMS 26220120062-054/2010/2.1/OPVaV/D02/PZ
R-8115/2011
0,00 € Ústav hydrológie SAV Technická univerzita vo Zvolene
8. November 2011
D o d a t o k č. 2/2011 k Zmluve 1/2009 o nájme nebytových priestorov TU VšLP a firmou Vodales, s.r.o.
R-12437/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Vodales, s.r.o.