Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2011
KÚPNA ZMLUVA č. 3/OD/2012
R-10546/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik LESON s.r.o
22. September 2011
KÚPNA ZMLUVA č. 23/OD/2011
R-10249/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Športcentrum EKOMA s.r.o
22. September 2011
KÚPNA ZMLUVA č. 2/OD/2012
R-10420/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik PENIAK a spol. s r.o. obchod s drevom a rezivom lesnícka činnosť
23. September 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
R-8616/2011
Doplnená
0,00 € Národné lesnícke centrum Technická univerzita vo Zvolene
28. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R-9836/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Centrum voľného času DOMINO
28. September 2011
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb pri prevádzke a údržbe finančného ekonomického systému pre slovenské verejné vysoké školy
R-10903/2011
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Technická univerzita vo Zvolene
28. September 2011
Zmluva o poskytnutí sublicencie
R-7890/2011
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Technická univerzita vo Zvolene
29. September 2011
KÚPNA ZMLUVA č. 1/OD/2012
R-10569/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik František Mikuš
30. September 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
R-11184/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Emília Richterová
30. September 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
R-11181/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene KAPEX s. r. o.
30. September 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
R-11223/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Anna MIŠÁKOVÁ - BUFET HANKA
3. Október 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
R-11283/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Anna Sihelská - ANNA BUFET
3. Október 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
R-11284/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene EFRA - Ecological & Forestry Research Agency
4. Október 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
R-11357/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene MEDIPRAKTIK Zvolen s. r. o.
4. Október 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
R-11360/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene ARBORA PUBLISHERS, spol. s r. o.
4. Október 2011
KÚPNA ZMLUVA č. 4/OD/2012
R-11351/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik s.r.o.
5. Október 2011
DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 1/2011
R-11437/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik LUTEUS s.r.o.
7. Október 2011
Zmluva o vykonaní odbornej praxe študentov
R-11338/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
17. Október 2011
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
R-11397/2011
0,00 € ROBINCO Slovakia s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
17. Október 2011
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
R-11398/2011
0,00 € ROBINCO Slovakia s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene