Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 11-04/VO/ 2011
R-4896/2011
0,00 € František JABLONČÍK Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
12. Máj 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 10-04/VO/ 2011
R-4895/2011
0,00 € Ľubomír STANKO Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
12. Máj 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 9-04/VO/ 2011
R-4894/2011
0,00 € Ján KRNÁČ Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
12. Máj 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 8-04/VO/ 2011
R-4893/2011
0,00 € Pavel KOPÁLEK Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
18. Máj 2011
000Zmluva o obstarávaní predaja odborných publikácií
R-715/2011
0,00 € doc. Ing. Ján Novák, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
30. Máj 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri riešení vedecko-výskumného projektu
R-4490/2011
0,00 € Lesotechničeskij univerzitet Sofia Technická univerzita vo Zvolene
3. Jún 2011
KÚPNA ZMLUVA č. 19/OD/2011
R-5856/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Lukáš Mlynárik
7. Jún 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve so študentom - odborná stáž v podniku
R-4697/2011 RVV
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ing. Michaela Holbová
8. Jún 2011
Zmena poistnej zmluvy
R-5687/2011
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Technická univerzita vo Zvolene
13. Jún 2011
DODATOK č.2 ku Kúpnej zmluva č. 2/OD/2011
R-5858/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik PENIAK a spol. s r.o. obchod s drevom a rezivom lesnícka činnosť
14. Jún 2011
DODATOK č.4 ku Kúpnej zmluva č. 1/OD/2011
R-6174/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik s.r.o.
20. Jún 2011
Kúpna zmluva
R-5900/2011
0,00 € INMEDIA, spoločnosť s. r. o. Technická univerzita vo Zvolene
20. Jún 2011
Kúpna zmluva
R-5887/2011
0,00 € Glóbus spoločnosť s. r. o. Technická univerzita vo Zvolene
20. Jún 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
R-5453/2011
Doplnená
0,00 € Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR Technická univerzita vo Zvolene
20. Jún 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
R-5628/2011
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR Technická univerzita vo Zvolene
20. Jún 2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP
R-5629/2011
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR Technická univerzita vo Zvolene
21. Jún 2011
Contract / Parcel – No 380150
R-6416/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Danzer Europe Veneer AG
21. Jún 2011
Kúpna zmluva
R-5887/2011
0,00 € GLOBUS, spol. s r. o. Technická univerzita vo Zvolene
21. Jún 2011
Kúpna zmluva
R-5900/2011
0,00 € INMEDIA, spol. s r. o. Technická univerzita vo Zvolene
23. Jún 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
R-6523/2011
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy výkumu a športu Slovenskej republiky Technická univerzita vo Zvolene