Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 1-04/VO/ 2011
R-4229/2011
0,00 € Peter OČENÁŠ, Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
21. Apríl 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 4-04/VO/ 2011
R-4190/2011
0,00 € Elena VRŤOVÁ Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
21. Apríl 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 5-04/VO/ 2011
R-4189/2011
0,00 € Patrik DÚBRAVSKÝ Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
21. Apríl 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 2-04/VO/ 2011
R-4228/2011
0,00 € Vlasta KRNÁČOVÁ Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
21. Apríl 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 3-04/VO/ 2011
R-4227/2011
0,00 € Ľubica LIHOCKÁ Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
21. Apríl 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 6-04/VO/ 2011
R-4191/2011
0,00 € Ing. Michal VRÁBEL Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
27. Apríl 2011
Zmluva o obstarávaní predaja odborných publikácií
R-4001/2011
0,00 € doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
27. Apríl 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
R-1946/2011
Doplnená
0,00 € MŠVVaŠ SR v zastúpení Agentúry MŠVVaŠ pre ŠF EÚ Technická univerzita vo Zvolene
28. Apríl 2011
Kolektívna zmluva na rok 2011
č.1/2011/KZ
0,00 € Univerzitná odborová organizácia pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene
29. Apríl 2011
Objednávka
R-4083/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
2. Máj 2011
Licenčná zmluva
R-84/2011-EP
0,00 € PaedDr. Ľuboš Krišťák, PhD; Mgr. Miroslav Němec, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
2. Máj 2011
Dohoda o spolupráci
R-3351/2011-1430/2011/TU ABH
0,00 € Štátne lesy TANAPu Technická univerzita vo Zvolene
3. Máj 2011
Licenčná zmluva
R-4109/2011
0,00 € COMINFO, a. s. Technická univerzita vo Zvolene
9. Máj 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
R-4501/2011
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Technická univerzita vo Zvolene
11. Máj 2011
Zmluva č.1/05-VO/2011
R-4887/2011
0,00 € Vaša Slovensko s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
12. Máj 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 16-04/VO/ 2011
R-4909/2011
0,00 € Jakub DÚBRAVSKÝ Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
12. Máj 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 15-04/VO/ 2011
R-4900/2011
0,00 € Ing. Peter SIAKEĽ Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
12. Máj 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 14-04/VO/ 2011
R-4899/2011
0,00 € Branislav STRMEŇ Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
12. Máj 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 13-04/VO/ 2011
R-4898/2011
0,00 € Ján BARTOŠ Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
12. Máj 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 12-04/VO/ 2011
R-4897/2011
0,00 € Ing. Ján BALÁŽ Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik