Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2011
DODATOK č.1 ku Kúpnej zmluva č. 2/OD/2011
R-3141/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik PENIAK a spol. s r.o. obchod s drevom a rezivom lesnícka činnosť
25. Marec 2011
DODATOK č.2 ku Kúpnej zmluva č. 1/OD/2011
R-3142/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik s.r.o.
25. Marec 2011
DODATOK č.3 ku Kúpnej zmluva č. 1/OD/2011
R-3143/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik s.r.o.
29. Marec 2011
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č. 1
R-3145/2011-1413/2011/R UQ OIP
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
6. Apríl 2011
Kúpna zmluva
R-3636/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Daniel Olšiak rod.Olšiak, Maria Pučeková rod. Ďurišová
7. Apríl 2011
Smlouva o přidruženém členství STOP č. : 2110030
R-1233/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Společnost pro technologie ochrany památek, o. s. (STOP)
8. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
R-266/2011, 311/2011/DLF
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Technická univerzita vo Zvolene
8. Apríl 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 7-04/VO/ 2011
R-3709/2011
0,00 € Andrea HANUŠKOVÁ, Trnavá Hora 170, 966 11 Trnavá Hora Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
12. Apríl 2011
Kúpna zmluva
R-3859/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik Peter Hladký
12. Apríl 2011
Objednávka
R-3869/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
12. Apríl 2011
Objednávka
R-1469/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
12. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
R-3591/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ing. Martin Paľun
13. Apríl 2011
Zmena poistnej zmluvy
R-3639/2011
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Technická univerzita vo Zvolene
14. Apríl 2011
KÚPNA ZMLUVA č. 1 / 2011
R-4003/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik LUTEUS s.r.o.
15. Apríl 2011
KÚPNA ZMLUVA č. 18/OD/2011
R-4058/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik LESON s.r.o
15. Apríl 2011
DODATOK č.1 ku Kúpnej zmluva č. 3/OD/2011
R-4055/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik František Mikuš
18. Apríl 2011
Kúpno-predajná zmluva č. 17-04/VO/2011
R-4087/2011
0,00 € GEOtrans – LOMY, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
18. Apríl 2011
Darovacia zmluva
R-3603/2011
0,00 € LESKO, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
19. Apríl 2011
Kúpna zmluva č. 5/2011/DH
R-4178/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik Smrečina Hofatex , a.s.
21. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
R-4224/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ľubica Mirková