Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 14-04/VO/ 2012
R-4232/2012
0,00 € Pavel KOPÁLEK Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
3. Máj 2012
Zmluva č. 12K000023
R-4441/2012
0,00 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
3. Máj 2012
Objednávka služieb GX SOLUTIONS, a.s.
R-4146/2012
0,00 € GX SOLUTIONS, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
4. Máj 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 21/OD/2012
R-4641/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik WOOD&METALS, s.r.o.
14. Máj 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 22/OD/2012
R-5037/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik RI-NO export - import, s.r.o.
15. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí "Virtuálnej aukčnej siene PROe.biz"
R-4394/2012
Doplnená
0,00 € NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Technická univerzita vo Zvolene
17. Máj 2012
Zmluva o obstarávaní predaja odborných publikácií
R-3268/2012
0,00 € Robert Karniš Technická univerzita vo Zvolene
18. Máj 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 24/OD/2012
R-5165/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik ALIMENTA NATUR a.s.
23. Máj 2012
Zmluva o partnerstve - ITMS 26220220169
R-4610/2012
Doplnená
0,00 € BETAMONT s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
24. Máj 2012
Zmluva o vykonaní školenia
R-5217/2012
0,00 € JF, spol. s r. o. Technická univerzita vo Zvolene
24. Máj 2012
Zmluva o vykonaní školenia
R-5216/2012
0,00 € JF, spol. s r. o. Technická univerzita vo Zvolene
24. Máj 2012
Dohoda o spolupráci
R-2276/2012
0,00 € Štátne lesy TANAPu Technická univerzita vo Zvolene
30. Máj 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 23/OD/2012
R-5544/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Ing.Erwin Auer A.E. TRADE
15. Jún 2012
KÚPNA ZMLUVA č.26/II.Q/2012
R-6477/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik MMM WOOD , s.r.o.
15. Jún 2012
KÚPNA ZMLUVA č.25/II.Q/2012
R-6442/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik P.P.H.U. „ANDREW „ BARTLOMIEJ DOMANSKI
15. Jún 2012
Kontrakt č. 4700001147 zo dňa 01.05.2012
R-6316/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
19. Jún 2012
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. DO7RP-0022-11
R-5274/2012
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Technická univerzita vo Zvolene
20. Jún 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci zo dňa 20.11.2004 (ITIC)
R-6688/2012
Doplnená
0,00 € Združenie CKM SYTS Technická univerzita vo Zvolene
20. Jún 2012
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
R-5185/2012
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
21. Jún 2012
Zmluva o preprave – OBJEDNÁVKA
R-6499/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Bučina DDD spol.s r.o.