Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2012
Kúpna zmluva IAD
R-3716/2012
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik DAH Biomasa, s.r.o.
3. Apríl 2012
Kúpna zmluva na dodávky guľatiny č. 127000032/2
R-3715/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Kronotimber SK, s.r.o.
10. Apríl 2012
Kúpna zmluva IAD
R-3786/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Ondrej Jurovčík FOREST SERVIS
16. Apríl 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 20/OD/2012
R-3916/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik MTM Tech Slovakia , s.r.o
16. Apríl 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 19/OD/2012
R-3977/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Lesagro , s.r.o
17. Apríl 2012
Zmluva o preprave – OBJEDNÁVKA
R-4031/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Kronotimber SK, s.r.o.
17. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 1-04/VO/ 2012
R-4023/2012
0,00 € Edita Opltová Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
17. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 2-04/VO/ 2012
R-4024/2012
0,00 € Ján Krnáč Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
17. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 3-04/VO/ 2012
R-4026/2012
0,00 € Ľubomír Stanko Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
17. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 4-04/VO/ 2012
R-4027/2012
0,00 € Patrik Dúbravský Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
17. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 5-04/VO/ 2012
R-4028/2012
0,00 € Andrea Hanušková Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
17. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 6-04/VO/ 2012
R-4029/2012
0,00 € Andrea Hanušková Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
26. Apríl 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere technických plynov
R-4268/2012
0,00 € Linde Gas k.s. Technická univerzita vo Zvolene
27. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 9-04/VO/ 2012
R-4227/2012
0,00 € Jakub DÚBRAVSKÝ Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
27. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 10-04/VO/ 2012
R-4228/2012
0,00 € Ing. Ján BALÁŽ Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
27. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 11-04/VO/ 20
R-4229/2012
0,00 € Branislav STRMEŇ Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
27. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 12-04/VO/ 2012
R-4230/2012
0,00 € Ing. Peter SIAKEĽ Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
27. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 7-04/VO/ 2012
R-4223/2012
0,00 € Peter KONEČNÝ Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
27. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 8-04/VO/ 2012
R-4224/2012
0,00 € Ľubomír Stanko Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
27. Apríl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 13-04/VO/ 2012
R-4231/2012
0,00 € František JABLONČÍK Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik