Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2012
Rámcová dohoda
R-15163/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene LESY Slovenskej republiky, š.p.
12. Marec 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
R-1979/2012
0,00 € Salus - EC, s r. o. Technická univerzita vo Zvolene
17. Marec 2012
Kúpna zmluva č. 9/2012/6- aukcia 6.-9.3.2012
R-2941/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Rovere Woodline s.r.o.
17. Marec 2012
Kúpna zmluva č. 4/2012/6- aukcia 6.-9.3.2012
R-2942/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik WIEBEBA HOLZ GmbH
17. Marec 2012
Kúpna zmluva č. 3/2012/6- aukcia 6.-9.3.2012
R-2943/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik MEF-SLOSPE, s.r.o.
17. Marec 2012
Kúpna zmluva č.16/2012/6- aukcia 6.-9.3.2012
R-2945/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Marianne Frey-Amon
17. Marec 2012
Kúpna zmluva č.7/2012/6- aukcia 6.-9.3.2012
R-2947/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik DH-Design Holzverarbeitungsges.m.b.H.
17. Marec 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 16/OD/2012
R-2936/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik LENA spol. s.r.o
19. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení testovania
R-1913/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Štátny pedagogický ústav
19. Marec 2012
Zmluva o úhrade poplatku za omeškanie platby za fakturované výrobky a služby
R-1726/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene TECHNOSTAV - Zvolen, a.s.
20. Marec 2012
Kúpna zmluva č. 17/2012 aukcia 6.-9.3.2012
R-3030/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Holz-Import-Export s.r.o.
21. Marec 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 18/OD/2012
R-3093/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik LESS & CO, s.r.o.
22. Marec 2012
Zmluva o partnerstve
R-2295/2012
0,00 € TerraVoice Technická univerzita vo Zvolene
22. Marec 2012
Smlouva o dílo 59/2012 - 11
R-2914/2012
0,00 € HA-SOFT, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
27. Marec 2012
KÚPNA ZMLUVA IAD
R-3096/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Forest progress s.r.o.
28. Marec 2012
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ITMS 26220120006 016/2009/2.1/OPVaV/D07
R-2978/2012
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Technická univerzita vo Zvolene
28. Marec 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o partnerstve, ITMS 26220120006 16/2009/2.1/OPVaV/D06/PZ
R-2586/2012
Doplnená
0,00 € Národné lesnícke centrum Technická univerzita vo Zvolene
2. Apríl 2012
D o d a t o k č. 3/2012 k Zmluve 1/2009 o nájme nebytových priestorov TU VšLP a firmou Vodales, s.r.o.
R-2788/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Vodales, s.r.o.
2. Apríl 2012
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
R-3635/2012
0,00 € Salus – EC, s r.o. Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
3. Apríl 2012
Licenčná zmluva
R-1777/2012
0,00 € Österreichisches Sprachdiplom Deutsch Technická univerzita vo Zvolene