Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2012
Zmluva o poskytnutí služieb SKPOS
R-1160/2012
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Technická univerzita vo Zvolene
9. Február 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R-400/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ing. Marek Vojtek
9. Február 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R-401/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Jana Sontová
9. Február 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R-402/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ondrej Kačáni
9. Február 2012
Zmena poistnej zmluvy č. 511038813, dopoistenie projekt ITMS 26220120064
R-1067/2012
Doplnená
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
13. Február 2012
Kontrakt č. 4700000939 zo dňa 01.01.2012
R-1632/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
14. Február 2012
Z M L U V A o predaji rafinérskych produktov
R-1633/2012
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
14. Február 2012
Kolektívna zmluva na rok 2012
R-1605/2012
Doplnená
0,00 € Univerzitná odborová organizácia pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene Technická univerzita vo Zvolene
15. Február 2012
Zmluva o vykonaní školenia
R-1682/2012-A
0,00 € JF, spol. s r. o. Technická univerzita vo Zvolene
15. Február 2012
Zmluva o vykonaní školenia
R-1682/2012-B
0,00 € JF, spol. s r. o. Technická univerzita vo Zvolene
15. Február 2012
Zmluva o vykonaní školenia
R-1682/2012-C
0,00 € JF, spol. s r. o. Technická univerzita vo Zvolene
15. Február 2012
Zmluva o vykonaní školenia
R-1682/2012-D
0,00 € JF, spol. s r. o. Technická univerzita vo Zvolene
20. Február 2012
Zmluva o vykonaní školenia
R-1812/2012
0,00 € JF, spol. s r. o. Technická univerzita vo Zvolene
20. Február 2012
D o d a t o k č. 3/2012
R-1665/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Vilhanček Jaroslav
24. Február 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 15/OD/2012 KÚPNA ZMLUVA č. 15/OD/2012
R-2049/2012
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Harmaniak s.r.o
1. Marec 2012
Rámcová zmluva o organizovaní predaja dreva formou internetových aukcií dreva
R-2000/2012
0,00 € Lesnícka informačná spoločnosť, a.s. Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
1. Marec 2012
Nájomná zmluva (č. 383/NLC/2011)
R-1703/2012
0,00 € Slovenská republika - v správe Národného lesníckeho centra Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
1. Marec 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom
R-1841/2012
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Technická univerzita vo Zvolene
2. Marec 2012
Zmluva o dielo č. PDI30011201
R-1487/2012
0,00 € GX SOLUTIONS, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
6. Marec 2012
ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ
R-2159/2012
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica,Odštepný závod Prievidza Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik