Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 7/OD/2012
R-213/2012
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik BDM, s.r.o
10. Január 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 8/OD/2012
R-214/2012
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik ONDERWOOD, spol. s r.o.
11. Január 2012
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
R-242/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ing. Ondrej Chabada
13. Január 2012
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-13332/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
13. Január 2012
Kúpna zmluva na dodávky guľatiny č. 127000018/1
R-433/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Kronotimber SK, s.r.o.
13. Január 2012
Zmluva o preprave – OBJEDNÁVKA
R-432/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Kronotimber SK, s.r.o.
16. Január 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 9/OD/2012
R-454/2012
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Jana Urbančoková
16. Január 2012
Objednávka dreva
R-434/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Bučina DDD spol.s r.o.
18. Január 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 10/OD/2012
R-598/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Drevia, s.r.o.
18. Január 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 11/OD/2012
R-625/2012
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Píla SEB s.r.o.
19. Január 2012
Kúpna zmluva č. 03/2012/DH
R-639/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Smrečina Hofatex , a.s.
19. Január 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve ITMS26220120062 - 054/2010/2.1/OPVaV/D04/PZ
R-15132/2011
Doplnená
0,00 € Ústav hydrológie SAV Technická univerzita vo Zvolene
27. Január 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 13/OD/2012
R-993/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Mário Kazar
27. Január 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 12/OD/2012
R-992/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik INVESTEX GROUP, s.r.o.
27. Január 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 14/OD/2012
R-994/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik TOMAVA s.r.o.
30. Január 2012
Zmluva o úhrade poplatku za omeškanie platby za fakturované výrobky a služby
R-260/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene A - Z LOKOMAT, s.r.o.
30. Január 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačných zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom
R-942/2012
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Technická univerzita vo Zvolene
30. Január 2012
Zmluva o účasti v marketingovej akcii BluePilot
R-885/2012
0,00 € NAR marketing s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
30. Január 2012
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu aplikovaného výskumu APVV v praxi
R-13370/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
6. Február 2012
Rámcová dohoda o spolupráci
R-1329/2012
0,00 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Technická univerzita vo Zvolene