Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2011
Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. 523-3/2011
R-14309/2011
0,00 € Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
21. December 2011
Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. 523-2/2011
R-14308/2011
0,00 € Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
21. December 2011
Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. 523-1/2011
R-14306/2011
0,00 € Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
22. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla dodávaného horúcou vodou
R-14977/2011
Doplnená
0,00 € Zvolenská teplárenská, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
28. December 2011
KÚPNA ZMLUVA č. 5/OD/2012
R-15200/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik AZ - LOKOMAT, s.r.o
5. Január 2012
Dodatok č. 9 k Zmluve o správe a prevádzke UVZ Šachtičky
R-15099/2011
Doplnená
0,00 € Ján Búlik - UKOS Technická univerzita vo Zvolene
5. Január 2012
Dohoda o spolupráci
R-102/2012
0,00 € Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky Technická univerzita vo Zvolene
5. Január 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 01/01-VO-2012
R-103/2012
0,00 € Jozef REPKA Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
5. Január 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 03/01-VO-2012
R-105/2012
0,00 € Štefan ŠIMO Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
5. Január 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 04/01-VO-2012
R-106/2012
0,00 € Ján ŠIMO Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
5. Január 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 06/01-VO-2012
R-108/2012
0,00 € Miroslav VESELÝ Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
5. Január 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 07/01-VO-2012
R-109/2012
0,00 € Jozef BALÁŽ st. Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
5. Január 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 08/01-VO-2012
R-110/2012
0,00 € Jaroslav KUZMA Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
5. Január 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 09/01-VO-2012
R-112/2012
0,00 € Jaroslav VILHANČEK Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
5. Január 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 10/01-VO-2012
R-113/2012
0,00 € Peter HANUŠKA Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
5. Január 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 11/01-VO-2012
R-114/2012
0,00 € Pavol KOPÁLEK Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
5. Január 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 12/01-VO-2012
R-115/2012
0,00 € Jozef BALÁŽ ml. Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
9. Január 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 02/01-VO-2012
R-104/2012
0,00 € Milan ROJÍK Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
9. Január 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 05/01-VO-2012
R-107/2012
0,00 € Pavol HOLUBČÍK Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
10. Január 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 6/OD/2012
R-212/2012
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik SIKRA s.r.o