Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2011
KÚPNA ZMLUVA Č. 03/2011 NA PREDAJ A ODBER ENERGETICKEJ DREVNEJ ŠTIEPKY
R-1668/2011
0,00 € chariZma, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
R-2407/2011
0,00 € Auto Adex, s.r.o Technická univerzita vo Zvolene
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
110101/1/S14130
0,00 € OMV Slovensko, s. r. o. Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
1/2011/DH
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik Smrečina Hofatex , a.s.
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
4/OD/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik FIREZ, s.r.o.
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
5/OD/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik L.S.O. s.r.o. Bardejov
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
6/OD/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik LESS & CO, s.r.o.
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
7/OD/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik Jana Urbančoková
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
8/OD/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik ONDERWOOD, spol. s r.o.
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
9/OD/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik KB DREVO, s.r.o.
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
10/OD/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik chariZma , s.r.o
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
11/OD/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik BDM, s.r.o
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
12/OD/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik TECHNOSTAV – Zvolen a.s.
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
13/OD/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik TIMBA Slovakia s.r.o
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
14/OD/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik SIKRA s.r.o
23. Marec 2011
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
R-1716/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Štátny pedagogický ústav
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
R-1843/2011
0,00 € Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Technická univerzita vo Zvolene
25. Marec 2011
Kúpna zmluva
15/OD/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik INVESTEX Group
25. Marec 2011
Kúpna zmluva
16/OD/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik Pavel Ořechovský
25. Marec 2011
Kúpna zmluva výkup
1/06/11
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod