Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. December 2015
Zmluva o spolupráci
INE118/2015
0,00 € Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium Univerzita J. Selyeho v Komárne
23. December 2015
Dohoda o pridelení a používaní referentského motorového vozidla
INE133/2015
0,00 € Ing. Norbert Tóth Univerzita J. Selyeho v Komárne
23. December 2015
Dohoda o pridelení a používaní referentského motorového vozidla
INE134/2015
0,00 € Ing. Juraj Morvay Univerzita J. Selyeho v Komárne
5. Február 2016
Darovacia zmulva
INE001/2016
0,00 € Pro Selye Univerzitas, n.f. Univerzita J. Selyeho v Komárne
5. Február 2016
DODATOK č. 1/SMT/4/2015 k Zmluve o poskytnutí podpory na stáž č. SMT/4/2015
1/SMT/4/2015
0,00 € Mgr. Attila Dolník Univerzita J. Selyeho v Komárne
5. Február 2016
DODATOK č. 1/15/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/15/2015
1/15/2015
0,00 € Nikoleta Némethová Univerzita J. Selyeho v Komárne
5. Február 2016
DODATOK č. 1/10/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/10/2015
1/10/2015
0,00 € Róbert Csókás Univerzita J. Selyeho v Komárne
5. Február 2016
DODATOK č. 1/14/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/14/2015
1/14/2015
0,00 € Žofia Suchetková Univerzita J. Selyeho v Komárne
5. Február 2016
DODATOK č. 1/13/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/13/2015
1/13/2015
0,00 € Tomáš Szalatnyai Univerzita J. Selyeho v Komárne
5. Február 2016
DODATOK č. 1/82015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/8/2015
1/82015
0,00 € Gabriel Molnár Univerzita J. Selyeho v Komárne
5. Február 2016
DODATOK č. 1/6/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/6/2015
1/6/2015
0,00 € Cecília Nagy Univerzita J. Selyeho v Komárne
10. Február 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9658589
INE_002/2016
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita J. Selyeho
10. Február 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9657948
INE_004/2016
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita J. Selyeho
11. Február 2016
DODATOK č. 1/11/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/11/2015
1/11/2015
0,00 € Barbara Lelkesová Univerzita J. Selyeho
11. Február 2016
DODATOK č. 1/12/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/12/2015
1/12/2015
0,00 € Peter Gyarmati Univerzita J. Selyeho
11. Február 2016
DODATOK č. 1/3/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/3/2015
1/3/2015
0,00 € Magdaléna Véghová Univerzita J. Selyeho
11. Február 2016
DODATOK č. 1/5/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/5/2015
1/5/2015
0,00 € Franciska Fülöpová Univerzita J. Selyeho
11. Február 2016
DODATOK č. 1/2/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/2/2015
1/2/2015
0,00 € Mária Horváthová Univerzita J. Selyeho
12. Február 2016
Zmluva o uskutočnení servisných služieb č. 33/2016
INE_007/2016
0,00 € KLIMAlux, s.r.o. Univerzita J. Selyeho
12. Február 2016
Darovacia zmluva
INE008/2016
0,00 € Pro Selye Univerzitas, n.f. Univerzita J. Selyeho