Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory
INE058/2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
14. Október 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2547765
INE059/2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
14. Október 2015
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
INE060/2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
14. Október 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9259451
INE061/2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
14. Október 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9259365
INE062/2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
14. Október 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0981926
INE063/2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
14. Október 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ZA ZC (DS SME) č. A3628560
INE064/2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
14. Október 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A4256329
INE065/2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
14. Október 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A6895661
INE066/2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
14. Október 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A4262817
INE067/2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
14. Október 2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0981926
INE068/2015
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Október 2015
Zmluva o pristúpení k integrovanému systému služieb centra vedecko-technických informácií SR
INE069/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Univerzita J. Selyeho v Komárne
22. Október 2015
Licenčná zmluva č. 2015/03
INE071/2015
0,00 € PhDr. Silvia Tóbiás Kosár Univerzita J. Selyeho v Komárne
23. Október 2015
Licencenčná zmluva č. 2015/01
INE072/2015
0,00 € Mgr. Barnabás Vajda, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
23. Október 2015
Licenčná zmluva č. 2015/02
INE073/2015
0,00 € Ing. Norbert Gyurián, PhD.; PhDr. Silvia Tóbiás Kosár Univerzita J. Selyeho v Komárne
26. Október 2015
Poistná zmluva číslo: 080-2006.170 Dodatok č. 13
INE089/2015
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Univerzita J. Selyeho v Komárne
28. Október 2015
Zmluva o spolupráci
INE090/2015
0,00 € Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium Univerzita J. Selyeho v Komárne
6. November 2015
Zmluva o servise a aktualizácii programového vybavenia č. zmluvy: QSaM15010
INE0972015
0,00 € ANETE SR, spol. s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
18. November 2015
DODATOK č.1/SMS/7/2015 K ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/7/2015
1/SMS/7/2015
0,00 € Annamária Véghová Univerzita J. Selyeho v Komárne
17. December 2015
Zmluva o spolupráci
INE117/2015
0,00 € Základná škola Á. Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede Univerzita J. Selyeho v Komárne