Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
INE 077/2014
0,00 € Súkromné gymnázium s VJM, Dunajská Streda Univerzita J. Selyeho v Komárne
22. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
INE 078/2014
0,00 € Mesto Komárno Univerzita J. Selyeho v Komárne
22. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
INE 079/2014
0,00 € Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola Univerzita J. Selyeho v Komárne
22. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
INE 080/2014
0,00 € Základná škola Endre Adyho s VJM Univerzita J. Selyeho v Komárne
22. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
INE 081/2014
0,00 € Základná škola s VJM ul. Eötvösa, Komárno Univerzita J. Selyeho v Komárne
25. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
INE 088/2014
0,00 € Obchodná akadémia - Kereskedelmi akadémia Univerzita J. Selyeho v Komárne
18. August 2014
Autorská a licenčná zmluva č. 2014/02
2014/02
0,00 € Horváthová, Strédl, Szőköl Univerzita J. Selyeho v Komárne
18. August 2014
Autorská a licenčná zmluva č. 2014/03
2014/03
0,00 € Anita Bakos Univerzita J. Selyeho v Komárne
18. August 2014
Autorská a licenčná zmluva č. 2014/04
2014/04
0,00 € Melinda Nagy, Terézia Strédl Univerzita J. Selyeho v Komárne
18. August 2014
Autorská a licenčná zmluva č. 2014/05
2014/05
0,00 € PaedDr. Melinda Nagy, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
2. September 2014
Zmluva o spolupráci
INE 091/2014
0,00 € Súkromná SOŠ Kolárovo Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. September 2014
Zmluva o spolupráci
INE 092/2014
0,00 € Základná škola Bélu Bartóka s VJM - Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. September 2014
Zmluva o spolupráci
INE 093/2014
0,00 € Základná škola Zoltána Kodálya s VJM- Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. September 2014
Zmluva o spolupráci
INE 094/2014
0,00 € Spojená cirkevná škola Marianum, Komárno Univerzita J. Selyeho v Komárne
18. September 2014
Zmluva o spolupráci
INE 095/2014
0,00 € Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM - Vámbéry Ármin Alapiskola Univerzita J. Selyeho v Komárne
18. September 2014
Zmluva o spolupráci
INE 096/2014
0,00 € Základná škola Móra Jókaiho s VJM Univerzita J. Selyeho v Komárne
24. September 2014
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
SI/2014
0,00 € Tibor Bárczi Univerzita J. Selyeho v Komárne
7. Október 2014
Zmluva o spolupráci
INE 097/2014
0,00 € Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Komárno Univerzita J. Selyeho v Komárne
16. Október 2014
Zmluva na prevádzkovanie bufetu
N098/2014
0,00 € Zoltán Kucsora Univerzita J. Selyeho v Komárne
16. Október 2014
Zmluva na prevádzkovanie bufetu
INE100/2014
0,00 € Zoltán Kucsora Univerzita J. Selyeho v Komárne