Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2013
Zmluva o spolupráci
INE 107/2013
0,00 € Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyuč. jaz. maď. Univerzita J. Selyeho v Komárne
5. December 2013
Zmluva o spolupráci
INE 108/2013
0,00 € Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM Univerzita J. Selyeho v Komárne
10. Január 2014
Zmluva o spolupráci
INE1/2014
0,00 € KOmárom Város Jókai Mór Gimnázium Univerzita J. Selyeho v Komárne
27. Január 2014
Zmluva o spolupráci
INE 029/2014
0,00 € Mesto Komárno Univerzita J. Selyeho v Komárne
3. Február 2014
Autorská a licenčná zmluva č. 2014/01
INE 030/2014
0,00 € PaedDr. Kinga Horváth, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
7. Február 2014
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
INE 034/2014
0,00 € JUDr. Éva Hortai Univerzita J. Selyeho v Komárne
11. Február 2014
Zmluva o prenájme
N 035/2014
Doplnená
0,00 € REFICIER JTL s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
11. Február 2014
Rámcová zmluva
R 036/2014
0,00 € TRIPSY s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
11. Február 2014
Rámcová zmluva č. R 037/2014
R 037/2014
0,00 € F.Z. Pharmamédia s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
19. Február 2014
Rámcová zmluva
R 040/2014
0,00 € EMKE, s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Február 2014
Zmluva o dielo na zebezpečenie prevádzkovania a servisných služieb vyhradeného technického zariadenia
ZoD 41/2014
0,00 € KOVIL s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
28. Február 2014
Zmluva o nájme bytu
N 042/2014
0,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
10. Marec 2014
Zmluva o prenájme reklamných priestorov
N043/2014
0,00 € CANTON spol. s r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
31. Marec 2014
Licenčná zmluva č. 2014/01
Licenčná zmluva č. 2014/01
0,00 € Dobai Korcsmáros, Godány, Seres Huszárik Univerzita J. Selyeho v Komárne
30. Apríl 2014
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
INE 047/2014
0,00 € JUDr. Éva Hortai Univerzita J. Selyeho v Komárne
22. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
INE 072/2014
0,00 € Základná škola s VJM Ul. práce 24, Komárno Univerzita J. Selyeho v Komárne
22. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
INE 073/2014
0,00 € Gymnázium - Gimnázium, Štúrovo Univerzita J. Selyeho v Komárne
22. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
INE 074/2014
0,00 € ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM, Rožňava Univerzita J. Selyeho v Komárne
22. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
INE 075/2014
0,00 € Katolícka spojená škola Ferenca Fegyvernekiho s VJM Univerzita J. Selyeho v Komárne
22. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
INE 076/2014
0,00 € Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Rimavská Sobota Univerzita J. Selyeho v Komárne