Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2013
Zmluva o spolupráci
INE 064/2013
0,00 € ZŠ Móra Jókaiho s VJM - Jókai Mór Alapiskola Univerzita J. Selyeho v Komárne
30. Október 2013
Zmluva o spolupráci
INE 065/2013
0,00 € Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM Univerzita J. Selyeho v Komárne
30. Október 2013
Zmluva o spolupráci
INE 066/2013
0,00 € Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium Univerzita J. Selyeho v Komárne
4. November 2013
Zmluva o spolupráci
INE 062/2013
0,00 € Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola Univerzita J. Selyeho v Komárne
4. November 2013
Zmluva o spolupráci
INE 068/2013
0,00 € Gymnázium Mihálya Tompu RKC s VJM Univerzita J. Selyeho v Komárne
4. November 2013
Zmluva o spolupráci
INE 069/2013
0,00 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. November 2013
Zmluva o dielo
ZoD 0702013
0,00 € PaedDr. Beáta Dobay Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. November 2013
Zmluva o dielo
ZoD 071/2013
0,00 € PaedDr. Kinga Horváth, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. November 2013
Zmluva o dielo
ZoD 072/2013
0,00 € PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. November 2013
Zmluva o dielo
ZoD 073/2013
0,00 € PaedDr. Melinda Nagy, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. November 2013
Zmluva o dielo
ZoD 074/2013
0,00 € Mgr. Anita Bakos, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. November 2013
Zmluva o dielo
ZoD 075/2013
0,00 € PaedDr. Edita Szabóová Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. November 2013
Zmluva o dielo
ZoD 076/2013
0,00 € doc. PhDr. József Liszka, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. November 2013
Zmluva o dielo
ZoD 077/2013
0,00 € Ladislav Ďurdík, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. November 2013
Zmluva o dielo
ZoD 078/2013
0,00 € Dr. Kováts - Németh Mária Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. November 2013
Zmluva o dielo
ZoD 079/2013
0,00 € PaedDr. Piroska Zakar Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. November 2013
Zmluva o dielo
ZoD 080/2013
0,00 € PaedDr. Ágnes Török Univerzita J. Selyeho v Komárne
14. November 2013
Zmluva o spolupráci
INE 087/2013
0,00 € Súkromná stredná odborná škola s VJM Univerzita J. Selyeho v Komárne
3. December 2013
Licenčná zmluva č. 2013/06
INE 102/2013
0,00 € prof. ThDr. Juraj Bándy, CSc. Univerzita J. Selyeho v Komárne
3. December 2013
Zmluva o spolupráci
INE 106/2013
0,00 € Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Univerzita J. Selyeho v Komárne