Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2016
Zmluva o poskytovaní služby SMS
INE135/2015
0,00 € SVOP, spol. s.r.o. Univerzita J. Selyeho
16. Február 2016
Darovacia zmluva
INE009/2016
0,00 € Pro Selye Univerzitas, n.f. Univerzita J. Selyeho
16. Február 2016
Dohoda o pridelení a používaní referentského motorového vozidla
INE010/2016
0,00 € PhDr. Ádám Czibula Univerzita J. Selyeho
17. Február 2016
Mandátna zmluva
M011/2016
0,00 € Paragraf s.r.o. Univerzita J. Selyeho
22. Február 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N137/2015
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Komárno Univerzita J. Selyeho
24. Február 2016
Zmluva č. 01/2016/KN/ST o vykonaní opráv, kompletného servisu a údržby vozidiel
INE012/2016
0,00 € HELORO s.r.o. Univerzita J. Selyeho
9. Marec 2016
DODATOK č. 1/1/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/1/2015
DODATOK č. 1/1/2015
0,00 € Orsolya Deminger Univerzita J. Selyeho
10. Marec 2016
DODATOK č. 1/4/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/4/2015
1/4/2015
0,00 € Veronika Sátorová Univerzita J. Selyeho
18. Marec 2016
Zmluva o nájme bytu
N014/2016
0,00 € prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc. Univerzita J. Selyeho
21. Marec 2016
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojových automatov
INE015/2016
0,00 € Vendomat, spol. s.r.o. Univerzita J. Selyeho
12. Apríl 2016
Rámcová zmluva
R017/2016
0,00 € Grafis Media, s.r.o. Univerzita J. Selyeho
12. Apríl 2016
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
15/2015-STA
0,00 € István Jobbágy, PhD. Univerzita J. Selyeho
15. Apríl 2016
DODATOK č. 1/14/2014-ER-V k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu č. 14/2014-ER-V
1/14/2014-ER-V
0,00 € György Juhász, PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
22. Apríl 2016
DODATOK č. 1/26/2014-ER-V k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu č. 26/2014-ER-V
1/26/2014-ER-V
0,00 € László Szarka, Dr. habil, CSc. Univerzita J. Selyeho
22. Júl 2016
DODATOK č. 1/22/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/22/2015
1/22/2015
0,00 € Aurel Csémi Univerzita J. Selyeho
22. Júl 2016
DODATOK č. 1/24/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/24/2015
1/24/2015
0,00 € Denisa Jašková Univerzita J. Selyeho
22. Júl 2016
DODATOK č. 1/25/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/25/2015
1/25/2015
0,00 € Adam Papp Univerzita J. Selyeho
25. Júl 2016
Zamestnávateľská zmluva
INE034/2016
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Univerzita J. Selyeho
25. Júl 2016
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 102000439
INE035/2016
0,00 € AXA d.d.s., a.s. Univerzita J. Selyeho
9. August 2016
DODATOK č. 2/24/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. SMS/24/2015
2/24/2015
0,00 € Denisa Jašková Univerzita J. Selyeho