Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2013
Licenčná zmluva č. 2013/01
2013/01
0,00 € Dudáš, Kulcsár, Sánta,Simon Univerzita J. Selyeho v Komárne
7. Máj 2013
Licenčná zmluva č. 2013/02
2013/02
0,00 € Bencsik, Machová, Csiba Univerzita J. Selyeho v Komárne
7. Máj 2013
Licenčná zmluva č. 2013/03
2013/03
0,00 € Véghová, Seres Huszárik Univerzita J. Selyeho v Komárne
7. Máj 2013
Licenčná zmluva č. 2013/04
Licenčná zmluva č. 2013/04
0,00 € Hevesi, Papp, Sánta, Šimonová, Tóth Univerzita J. Selyeho v Komárne
18. Jún 2013
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
13/179/121217301/ZBZ_VB
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
18. Jún 2013
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
13/180/121217301/ZoPP_SP
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
28. Jún 2013
Autorská a licenčná zmluva č. 2013/01
AaL2013/01
0,00 € prof. Dr. András Szabó, DrSc. Univerzita J. Selyeho v Komárne
28. Jún 2013
Autorská a licenčná zmluva č. 2013/02
AaL02/2013
0,00 € Mgr Barnabás Vajda, PdD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
28. Jún 2013
Autorská a licenčná zmluva č. 2013/03
AaL2013/03
0,00 € Ladislav Ďurdík, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
28. Jún 2013
Autorská a licenčná zmluva č. 2013/04
AaL2013/04
0,00 € doc. PhDr. József Liszka, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
28. Jún 2013
Autorská a licenčná zmluva č. 2013/05
AaL 2013/05
0,00 € PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
28. Jún 2013
Autorská a licenčná zmluva č. 2013/06
AaL2013/06
0,00 € PaedDr. Kinga Horváth, PhD., Ing. István Szőköl, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
28. Jún 2013
Autorská a licenčná zmluva č. 2013/07
AaL2013/07
0,00 € Dr. habil. Kováts - Németh Mária, CSc. Univerzita J. Selyeho v Komárne
16. Júl 2013
Dodatok č. 4 k zmluve o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby
8200610198411
0,00 € GTS Slovakia, s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
16. Júl 2013
Zmluva o nájme reklamnej plochy
N026/2013
0,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne DOMUS BV, s.r.o.
19. Júl 2013
Dodatok č. 4 k zmluve č. 091/PCO/2005 o poskytovaní služieb ochrany objektov uzatvorená zo dňa 6.4.2005
Dodatok č. 4
0,00 € GRIFF Komárno, s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
19. Júl 2013
Servisná zmluva o vykonávaní servisných prác na vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach
Ine 028/2013
0,00 € COM-KLIMA s.r.o Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Október 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o pristúpení do systému EMBASE
Dodatok č. 2
0,00 € EMtest - SK, s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
16. Október 2013
Licensčná zmluva č. 2013/05
2013/05
0,00 € PhDr Enikő Dobai Korcsmáros Univerzita J. Selyeho v Komárne
30. Október 2013
Zmluva o spolupráci
INE 063/2013
0,00 € Základná škola s VJM Ulica práce 24, Komárno Univerzita J. Selyeho v Komárne