Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/004592-11 na vykonanie odborných prehliadok, skúšok a opráv evakuačných zariadení
SE-VO2-2023/004592-11
109 010,68 € BVH, spol. s r.o Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
4. Január 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. APZ-KV-4-040/2023
APZ-KV-4-040/2023
0,00 € Akadémia Policajného zboru Slovenská republika v zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
27. December 2023
Dohoda o pracovnej činnosti
PHZ-ORHJ1-2023/003749-001
0,00 € Mgr. MUDr. Marcel Brenner, MHA, MPH. Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)
27. December 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-BA-VO-222-013/2023
KRHZ-BA-VO-222-013/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava Ružinov
27. December 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-281-052/2023
KRHZ-PO-VO-281-052/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Koškovce
22. December 2023
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2023/004472-08 na nákup evakuačnej siete do podvesu vrtuľníka
SE-VO2-2023/004472-08
133 920,00 € PYRA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)
14. December 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-078/2023
KRHZ-ZA-VO-352-078/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Žilina
14. December 2023
Kúpna zmluva č.p. SE-VO2-2023/004475-004
SE-VO2-2023/004475-004
722 562,66 € TELINK, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)
13. December 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-180/2023
KRHZ-KE-VO-180/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Čičarovce
13. December 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-182/2023
KRHZ-KE-VO-182/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bunetice
8. December 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-181/2023
KRHZ-KE-VO-181/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Sokoľ
8. December 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-208/2023
KRHZ-KE-VO-208/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vinné
8. December 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-KE-VO-183/2023
KRHZ-KE-VO-183/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bystrany
5. December 2023
Zmluva č. PHZ-OPK3-2023/003181-004 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
PHZ-OPK3-2023/003181-004
13 500,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
30. November 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-BA-VO-222-003/2023
KRHZ-BA-VO-222-003/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vysoká pri Morave
29. November 2023
Darovacia zmluva č.p.:ZBM7-12-009/2023
ZBM7-12-009/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Šamorín
29. November 2023
Darovacia zmluva č.p.:ZBM7-12-008/2023
ZBM7-12-008/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Gbely
29. November 2023
Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-BA-VO-122-014/2023
KRHZ-BA-VO-122-014/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Čunovo
29. November 2023
Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-BA-VO-222-012/2023
KRHZ-BA-VO-222-012/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
29. November 2023
Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-PO-VO-329-004/2023
KRHZ-PO-VO-329-004/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Stará Lesná