Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-566-008/2023
KRHZ-PO-VO-566-008/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kurimka
24. Máj 2024
Kúpna zmluva č. VO2-2024/000706-006
VO2-2024/000706-006
59 856,00 € IGGY-TRADE s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
23. Máj 2024
Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
KR HaZZ TN - Darovacia zmluva
1 000,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky MSM pre ľudí, o.z.
23. Máj 2024
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-171/2024
KRHZ-NR-VO-171/2024
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rastislavice
15. Máj 2024
Kúpna zmluva č. VO2-2024/000569-09
VO2-2024/000569-09
421 056,00 € EXIMA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
9. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-260/2024
KRHZ-KE-VO-260/2024
66 489,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bracovce
9. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-255/2024
KRHZ-KE-VO-255/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Oborín
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-247/2024
KRHZ-KE-VO-247/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Mokrance
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-248/2024
KRHZ-KE-VO-248/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Malá Ida
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-249/2024
KRHZ-KE-VO-249/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Chrastné
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-250/2024
KRHZ-KE-VO-250/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bunetice
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-251/2024
KRHZ-KE-VO-251/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Geča
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-252/2024
KRHZ-KE-VO-252/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Čečejovce
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-253/2024
KRHZ-KE-VO-253/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kapušianske Kľačany
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-254/2024
KRHZ-KE-VO-254/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Ptrukša
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-256/2024
KRHZ-KE-VO-256/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Hatalov
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-257/2024
KRHZ-KE-VO-257/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bežovce
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-258/2024
KRHZ-KE-VO-258/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Veľké Raškovce
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-259/2024
KRHZ-KE-VO-259/2024
65 697,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Vyšné Remety
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-261/2024
KRHZ-KE-VO-261/2024
66 489,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Poruba pod Vihorlatom