Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2020/002049-006 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2020
PHZ-OPK1-2020/002049-006
Doplnená
5 620 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
2. Máj 2019
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019/002048-004 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2019
PHZ-OPK1-2019/002048-004
Doplnená
5 479 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
10. Júl 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/001182-045
SE-VO2-2023/001182-045
Doplnená
5 347 200,00 € TECHNO GROUP spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
12. Apríl 2023
Zmluva č. PHZ-OPK3-2023/001553-004 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2023
PHZ-OPK3-2023/001553-004
Doplnená
5 000 000,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
8. Marec 2024
Zmluva č. PHZ-OPK3-2024/001787-004 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2024
PHZ-OPK3-2024/001787-004
5 000 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
19. Február 2018
Z M L U V A č. PHZ-OPK1-2018/001527-004 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2018
PHZ-OPK1-2018/001527-004
Doplnená
5 336 850,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
8. Apríl 2022
Zmluva č. PHZ-OPK3-2022/002191-004 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2022
PHZ-OPK3-2022/002191-004
Doplnená
4 890 460,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
5. Máj 2017
Z M L U V A č. PHZ-OPK1-2017/00000794-006
PHZ-OPK1-2017/00000794-006
Doplnená
4 756 250,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
15. Apríl 2021
Zmluva č. PHZ-OPK1-2021/001526-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2021
PHZ-OPK1-2021/001526-003
4 744 200,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
26. Júl 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/003797-10
SE-VO2-2023/003797-10
4 736 884,25 € Dräger Slovensko, s. r. o. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Október 2015
Zmluva o výpožičke č.p.: PHZ-OPK2-2015/000480-011
PHZ-OPK2-2015/000480-011
3 910 766,40 € Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
23. Jún 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu číslo PHZ-OPK2-2022/002368-010
PHZ-OPK2-2022/002368-010
3 895 514,40 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
26. November 2012
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.p. SE-OVO2-2011/002530-004
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.p. SE-OVO2-2011/002530-004
3 845 417,32 € AUTO-IMPEX spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. December 2015
Zmluva o výpožičke č.PHZ-OPK2-2015/000480-012
PHZ-OPK2-2015/000480-012
3 604 224,00 € Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26. August 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO-2022/002506
SE-VO-2022/002506
Doplnená
3 340 800,00 € THT Polička, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
24. Február 2016
Z M L U V A č. PHZ-OPK1-2016/000569-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2016
Z M L U V A č. PHZ-OPK1-2016/000569-003
Doplnená
3 153 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
16. September 2020
Kúpna zmluva
SE-VO2-2020/002398-016
Doplnená
3 129 600,00 € DEVA F-M, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
8. November 2011
Kúpna zmluva č.p.: SE-OVO2-2011/002179-008
Kúpna zmluva č.p.: SE-OVO2-2011/002179-008
3 064 104,96 € THT, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. Júl 2022
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2022/003763-12 odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v Hasičskom a záchrannom zbore Slovenskej republiky
SE-VO2-2022/003763-12
2 995 829,20 € TECHNO GROUP spol. s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
7. December 2011
Kúpna zmluva č. p.:SE-OVO2-2011/002181-007
Kúpna zmluva č. p.:SE-OVO2-2011/002181-007
Doplnená
2 787 371,40 € AUTO-IMPEX spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky