Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-109/2023
KRHZ-ZA-VO-352-109/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Lúčky
30. Január 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-108/2023
KRHZ-ZA-VO-352-108/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Ružomberok
30. Január 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-107/2023
KRHZ-ZA-VO-352-107/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Ružomberok
30. Január 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-106/2023
KRHZ-ZA-VO-352-106/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Martinček
30. Január 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-105/2023
KRHZ-ZA-VO-352-105/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Potok
30. Január 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-104/2023
KRHZ-ZA-VO-352-104/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Turík
30. Január 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-103/2023
KRHZ-ZA-VO-352-103/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Liptovská Osada
30. Január 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-102/2023
KRHZ-ZA-VO-352-102/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kalameny
30. Január 2024
Kúpna zmluva č. VO1-2023/000262-006
VO1-2023/000262-006
228 911,86 € POLYGONY, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
30. Január 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-101/2023
KRHZ-ZA-VO-352-101/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Stankovany
30. Január 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-100/2023
KRHZ-ZA-VO-352-100/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Švošov
24. Január 2024
Dohoda o pracovnej činnosti
PHZ-ORHJ-2024/001547-001
0,00 € Mgr. MUDr. Marcel Brenner, MHA, MPH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru
17. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/004322-15 na dodávku sorpčných prostriedkov
SE-VO2-2023/004322-15
684 523,33 € REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
17. Január 2024
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2023/004592-11 na vykonanie odborných prehliadok, skúšok a opráv evakuačných zariadení
SE-VO2-2023/004592-11
109 010,68 € BVH, spol. s r.o Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
4. Január 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. APZ-KV-4-040/2023
APZ-KV-4-040/2023
0,00 € Akadémia Policajného zboru Slovenská republika v zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
27. December 2023
Dohoda o pracovnej činnosti
PHZ-ORHJ1-2023/003749-001
0,00 € Mgr. MUDr. Marcel Brenner, MHA, MPH. Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)
27. December 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-BA-VO-222-013/2023
KRHZ-BA-VO-222-013/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava Ružinov
27. December 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-PO-VO-281-052/2023
KRHZ-PO-VO-281-052/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Koškovce
22. December 2023
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2023/004472-08 na nákup evakuačnej siete do podvesu vrtuľníka
SE-VO2-2023/004472-08
133 920,00 € PYRA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)
14. December 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-078/2023
KRHZ-ZA-VO-352-078/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Žilina