Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-016-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Erik Takáč
13. November 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-020-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Michal Fedorčák
13. November 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-021-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Čopák
13. November 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-023-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Jozef Porvazník
13. November 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-025-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Michal Juhás
16. Január 2014
Zmluva o poskytovaní návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-029-2013_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Pavol Kondáš
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-028-2013_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Michal Šimko
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-026-2013_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Ivan Koribský
2. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-145-010-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ondrej Oláh
2. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-145-008-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Roman Timko
2. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-145-009-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Martin Lelkeš
2. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-145-004-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. František Deák
20. August 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE:ZM:OMP-145-018-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Peter Ondrovič
20. August 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-145-019-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Renáta Šoltésová
7. November 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001815-004-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Pavol Grejtak
3. December 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002589-004-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Gura
3. December 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002556-004-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Stanko
22. Jún 2015
Zmluva č. 13-171/2014-CPKE-ON o prevode vlastníctva bytu s dohodou o predkupnom práve
CPKE_ZM_ON-13-171-2014_2015
26 486,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Ján Hankovský a manž. Lucia Hankovská
16. Február 2016
Zmluva č. 2-165/2015-CPKE-ON o prevode vlastníctva bytu s dohodou o predkupnom práve
CPKE_ZM_ON-2-165-2015_2016
26 485,75 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Robert Mochnáč a manž. Bc. Renáta Mochnáčová
6. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-28-093-2011_2011
26 400,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach R H