Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-295-2012_2012
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Bc. Petra Šejnohová
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-007-2013_2013
Doplnená
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Patrícia Máleková
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálnej fondu
CPKE_ZM_OMP-63-003-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Magdaléna Tóthová
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo soaciálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-001-2013_2013
Doplnená
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR JUDr. Žaneta Maniková
28. August 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-013-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Zdenko Hanečák
28. August 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-016-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Erik Takáč
13. November 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-020-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Michal Fedorčák
13. November 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-021-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Čopák
13. November 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-023-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Jozef Porvazník
13. November 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-025-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Michal Juhás
16. Január 2014
Zmluva o poskytovaní návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-029-2013_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Pavol Kondáš
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-028-2013_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Michal Šimko
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-026-2013_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Ivan Koribský
2. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-145-010-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ondrej Oláh
2. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-145-008-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Roman Timko
2. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-145-009-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Martin Lelkeš
2. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-145-004-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. František Deák
20. August 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE:ZM:OMP-145-018-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Peter Ondrovič
20. August 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-145-019-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Renáta Šoltésová
7. November 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001815-004-2014_2014
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Pavol Grejtak