Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002104-005-2018_2018
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Szarka
20. August 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002769-005-2018_2018
40 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Maroš Kočiš
23. November 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003369-005-2018_2018
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Lukáš Petrík
12. Apríl 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-KE_ZM_5-043-2012-EO_2012
39 990,00 € ZTS Elektronika SKS s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
30. Apríl 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-KE_ZM_5-052-2012-EO_2012
39 990,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
28. December 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
KRPZ-KE_ZM_EO-460-034-2011_2011
39 704,00 € IMT Šírava s. r. o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
9. September 2021
Dohoda o splátkach č. CPKE-OTO-2021/000971-006
CPKE_ZM_OTO-000971-006-2021_2021
38 211,16 € Gastrorekrea s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
9. Február 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-KE_ZM_VO-1-015-2011_2011
35 880,00 € ŠKOLCENTRUM Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
23. August 2011
na zabezpečovanie servisných služieb
KRPZ-KE_ZM_VO-379-2011_2011
35 581,00 € Pavol Tuchyňa Tuchyňa-výťahy Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
13. December 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-KE_ZM_5-186-2012-EO_2012
Doplnená
35 138,16 € Ryba Košice spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
12. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002269-005-2016_2016
35 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Branislav Fabrici
4. Január 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003411-006-2018_2019
35 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Dana Černická
27. Júl 2015
ZMLUVA č. 2-110/2015-CPKE-ON o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPKE_ZM_ON-2-110-2015_2015
34 974,13 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Marián Talarovič a manž. Mária Talarovičová
3. September 2015
Zmluva č. 13-174/2014-CPKE-ON o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPKE_ZM_ON-13-174-2014_2015
34 947,13 € Ministerstvo vnútra SR Patrik Kováč a manž. Simona Kováčová
6. Máj 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-KE_ZM_EO3-21-001-2011_2011
34 800,00 € Super X, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
16. Marec 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-KE_ZM_5-022-2012-EO_2012
Doplnená
33 340,20 € Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
21. Máj 2018
Kúpna zmluva č. 1-124/2017-CPKE-ON uzatvorená podľa §588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
CPKE_ZM_ON-1-124-2017_2018
33 100,00 € Ministerstvo vnútra SR JUDr. Juraj Kus
17. Máj 2019
Dohoda o splátkach č. CPKE-OTO-2019/002018-008
CPKE_ZM_OTO-002018-008-2019_2019
Doplnená
32 543,97 € Tenisový klub Mladosť Košice Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
CPKE_ZM_OMTZ-1-26-2019_2019
32 000,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Ministerstvo vnútra SR
23. Marec 2011
Kúpna zmluva KRPZ-KE-EO3-30/2011 zo dňa 18.03.2011
KRPZ-KE_ZM_KRPZ-KE-EO3-30-2011_2011
31 932,54 € EMOS SK s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach