Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2017
Kúpna zmluva č. 1-29/2017-CPKE-ON uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
CPKE_ZM_ON-1-29-2017_2017
45 800,00 € Ministerstvo vnútra SR AUTOKRES SK s.r.o.
16. Jún 2011
Kúpna zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
KRPZ-KE_ZN_EO-242-034-2011_2011
Doplnená
45 397,20 € TA-TRANS, Ing. Andrej Timko, Veľkoobchod potravín Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
24. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001753-009-2021_2021
45 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Lukáš Tomko
14. August 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003070-005-2017_2017
Doplnená
44 400,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jaroslav Kolek
14. August 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003114-005-2017_2017
44 400,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Peter Miľo
16. August 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003134-005-2017_2017
44 400,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Kristián Csorosz
16. August 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003160-006-2017_2017
Doplnená
44 400,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Lukáš Zajac
10. November 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE-ZM-OMP-003695-005-2017_2017
Doplnená
44 400,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Matúš Tysz
13. December 2018
Kúpna zmluva č- 6-63/2018-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-6-63-2018_2018
44 300,00 € MUDr. Zoltán Pataky a Mgr. Beáta Pataky Slovenská republika - Ministertvo vnútra Slovenskej republiky
12. December 2023
Kúpna zmluva č. 1-35/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-35-2023_2023
44 000,00 € Slovenská republika zastúpená Ministersvom vnútra Slovenskej republiky INGELAND s. r. o.
12. August 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
KRPZ-KE_ZM_SE-USL-19-032-2011_2011
40 679,85 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
28. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001960-006-2015_2015
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Eva Lopuchovská
2. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002343-005-2015_2015
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Boris Mochnacký
25. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-00002151-005-2018_2018
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Hnát
12. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002150-005-2018_2018
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Ján Timár
12. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej soviálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002102-006-2018_2018
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Martina Packa Tóth
12. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002104-005-2018_2018
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Szarka
20. August 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002769-005-2018_2018
40 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Maroš Kočiš
23. November 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003369-005-2018_2018
40 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Lukáš Petrík
12. Apríl 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-KE_ZM_5-043-2012-EO_2012
39 990,00 € ZTS Elektronika SKS s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach