Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001349-010-2022_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Miroslav Bajus
20. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002529-009-2022_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Jakub Zmij
20. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002528-008-2022_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Matúš Sedlák
20. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002526-009-2022_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR JUDr. Martin Rodák
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003426-010-2022_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Marián Jendričák
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001460-009-2023_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Michal Kuffa
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001540-011-2023_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Peter Bukovič
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002476-011-2023_2023
50 000,00 € Ministestvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Ondrej Mašlanka
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002475-010-2023_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Dávid Török
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002482-011-2023_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Andrea Horňáková
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu.
CPKE_ZM_OMP-003080-012-2023_2023
50 000,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Karol Zeman
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001409-009-2024_2024
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Kamil Sabo
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001411-009-2024_2024
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Peter Bero
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001635-009-2024_2024
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Tomáš Čižmár
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001636-009-2024_2024
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Matúš Filický
30. November 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-KE_ZM_5-172-2012-EO-2012_2012
48 999,00 € LASER servis, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
27. Jún 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu uzavretá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov č.p.: SE-USL-19-067/2012 - KS 05
KRPZ-KE_ZM_5-086-2012-EO_2012
48 564,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
29. Marec 2011
Kúpna zmluva na dodávku chleba a pečiva
KRPZ-KE_ZM_EO-11-024-2011_2011
48 103,20 € Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
8. Január 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004100-006-2017_2017
48 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Matej Deák
28. Máj 2012
Zmluva
KRPZ-KE_ZM_EO-5-061-2012_2012
47 988,00 € Edit print s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach