Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004498-004-2015_2015
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Maroš Miškovič
12. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002352-005-2016_2016
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR JUDr. Ján Varga
12. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002171-005-2016_2016
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Miroslav Srholec
12. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002415-005-2016_2016
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Peter Nagy
12. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002387-005-2016_2016
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Martin Šuster
19. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002536-005-2016_2016
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Hajduk
14. December 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004205-007-2016_2016
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Ján Vaľo
19. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002323-005-2017_2017
Doplnená
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Miloš Jasečko
19. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002272-005-2017_2017
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Július Sokolovský
19. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002453-005-2017_2017
Doplnená
50 000,00 € Ministertsvo vnútra SR Mgr. Michal Boršč
19. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002194-006-2017_2017
Doplnená
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR JUDr. Radoslav Rudňanský
25. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002210-005-2017_2017
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR JUDr. Veronika Heveri
10. November 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003702-005-2017_2017
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Marián Legeza
20. November 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003775-005-2017_2017
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Rudolf Leško
16. Január 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004139-005-2017_2018
Doplnená
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Reštei
12. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001971-007-2018_2018
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Vladimír Kočiš
20. August 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002146-008-2018_2018
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Tomáš Palenčár
20. August 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002859-005-2018_2018
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky František Pramuka
5. November 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sosiálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003408-005-2018_2018
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Tomáš Gál
19. December 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003664-007-2018_2018
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Lenka Pavlová