Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2018
Zmluva o dodávke a odbere tepla, teplej vody a studenej vody č. ZMLT-2017-340-000016
CPKE_ZM_ON-6-11-2018_2018
8 700,00 € KOOR Východ s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
19. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002264-004-2015_2015
8 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Anna Pindrochová
18. Január 2012
Zmluva o poskytovaní služby
KRPZ-KE_ZM_EO-45-004-2012_2012
8 362,56 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
28. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-172-161-2010_2011
8 300,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach P P
6. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-28-095-2011_2011
8 300,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach R F
3. Február 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-28-275-2011_2012
8 300,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Ing. Marián Bindas
3. Február 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-28-274-2011_2012
8 300,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Mgr. Martin Špivák
3. Február 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-012-2012_2012
8 300,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Zoltán Elek
3. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-084-2012_2012
8 300,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Bc. Marcel Bezek
6. September 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-152-2012_2012
8 300,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Martin Bančanský
30. Október 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-199-2012_2012
8 300,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Ing. David Demjanovič
30. Október 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-204-2012_2012
8 300,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Bc. Zdenko Borov
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-292-2012_2012
8 300,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Andrej Tomči
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-288-2012_2012
8 300,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Branislav Seliga
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-280-2012_2012
8 300,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach PaedDr. Eva Horňáková
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-283-2012_2012
8 300,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Ing. Marcel Hurčík
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-2013_2013
8 300,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Martina Macejková
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-002-2013_2013
8 300,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Henrieta Síryová
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-004-2013_2013
8 300,00 € Ministerstvo vnútra SR Dušan Novotný
28. August 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-015-2013_2013
8 300,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Juraj Bilec