Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2017
Kúpna zmluva č. 18-132/2016-CPKE-ON uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
CPKE_ZM_ON-18-132-2016_2017
10 000,00 € Ministestvo vnútra SR HA-GAS, s.r.o
18. November 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003556-008-2019_2019
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Viera Gašparová
20. Október 2011
Zmluva o dielo - servis, oprava, demontáž a montáž klimatizačných zariadení
KRPZ-KE_ZM_OTI-218-019-2011_2011
9 999,00 € PETERMAN spol. s.r.o. Košice Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
30. Marec 2012
ZoD - bežné čistenie a pretláčanie kanalizácii, čistenie šácht, žúmp pre objekty KRPZ Košice, ORPZ KE, KE-okolie, ORPZ Trebišov, ORPZ Michalovce, ORPZ Rožňava, ORPZ Sp. Nová Ves,
KRPZ-KE_ZM_EO2-5-017-2012_2012
9 999,00 € SCARABEUS, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
30. Marec 2012
ZoD - servis, opravy a kontrola kalových a obehových čerpadiel v objektoch v správe KR PZ v Košiciach
KRPZ-KE_ZM_EO2-5-018-2012_2012
9 999,00 € Ing. Daniel Bakalár - PUMPS Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
30. Marec 2012
ZoD - servisná starostlivosť o plynové teplovodné vykurovacie kotly inštalované v objektoch OR PZ v Spišskej Novej Vsi a OR PZ v Rožňave pri KR PZ v Košiciach
KRPZ-KE_ZM_EO2-5-024-2012_2012
9 999,00 € Dušan Slaninka, Revízie a servis plynových zariadení Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
6. Jún 2012
Servis, oprava, demontáž a montáž klimatizačných zariadení
KRPZ-KE_ZM_OTI-131-032-2012_2012
Doplnená
9 999,00 € Ing. Róbert BAKO - EKOPULZ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
31. Január 2012
Zmluva o dielo - servis zariadení výpočtovej techniky pre oddelenie dokladov
KRPZ-KE_ZM_OTI-46-002-2012_2012
9 990,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
17. Február 2012
Zmluva o dielo - oprava a servis zariadení TKR STA
KRPZ-KE_ZM_OTI-80-014-2012_2012
Doplnená
9 990,00 € Vladimír Vlček Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
11. September 2012
Zmluva o dielo č. objednávateľa: KRPZ-KE_ZM_OTI-172-019-2012_2012 č. zhotoviteľa: č. 32-3431-94
KRPZ-KE_ZM_OTI-172-019-2012_2012
Doplnená
9 990,00 € QEX, a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
2. Október 2012
Zmluva o dielo č. KRPZ-KE_ZM_OTI-186-015-2012_2012
KRPZ-KE_ZM_OTI-186-015-2012_2012
9 990,00 € ENERGIA, spol. s r.o., Košice Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
11. Október 2012
Zmluva o dielo č. KRPZ-KE_ZM_OTI-190-014-2012_2012
KRPZ-KE_ZM_OTI-190-014-2012_2012
9 990,00 € SELVIT, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
17. Január 2024
Dohoda o odklade splatnosti faktúry (číslo dohody 0000004916)
CPKE_ZM_MP-2-1-2024_2024
9 828,42 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo vnútra SR
2. Október 2012
Zmluva č. 100/029/2012 o poskytovaní metrologických služieb
KRPZ-KE_ZM_5-129-2012-EO_2012
9 770,40 € Slovenská legálna metrológia, n. o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
11. December 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-KE_ZM_EO2-5-188-2012_2012
9 465,83 € STAVPEX, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
21. Marec 2019
Kúpna zmluva č. 6-77/2018-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-6-77-2018_2019
9 400,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Obec Pribeník
30. Marec 2012
Dodatok č. 1 k zmluve na vykonávanie údržby a opráv ČS PHM č. 5/2009
KRPZ-KE_D01_5-026-2012-EO-2012_2012
9 345,97 € BENA-SERVIS, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
1. Október 2021
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu č. 2-64/2021-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-2-64-2021_2021
9 305,48 € Michal Sejna Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004162-004-2015_2015
9 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubica Ješková
20. Máj 2021
Kúpna zmluva č. 4-93/2020-CPKE-ON uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
CPKE_ZM_ON-4-93-2020_2021
8 710,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky KAM - BET, spol. s r.o.