Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb
CPKE_ZM_OMTZ-1-58-2023_2023
12 000,00 € Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Ministerstvo vnútra SR
30. Apríl 2012
Kúpna zmluva - sanitárne výrobky, kovová sanita
KRPZ-KE_ZM_5-050-2012-EO_2012
11 988,00 € Ing. Juraj Leník - Hytega Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
19. December 2019
Dohoda o splátkach č. CPKE-OTO-2019/003969-002
CPKE_ZM_OTO-003969-002-2019_2019
Doplnená
11 896,27 € Tenisový klub Mladosť Košice Slovenská republika v zast. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
17. September 2012
Kúpna zmluva - náterové farby, laky, tmely
KRPZ-KE_ZM_5-121-2012-EO_2012
11 880,00 € VODÁR s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
31. December 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-KE_ZM_5-218-2012-EO_2012
11 880,00 € PMS Delta s.r.o., Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
17. September 2012
Kúpna zmluva č. KRPZ-KE-EO3-266/2012 uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade s ustanoveniami § 409 a násl. Obchodného zákonníka, v zmysle dohodnutých podmienok
KRPZ-KE_ZM_5-124-2012-EO_
11 799,00 € HP spol. s r. o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
18. December 2012
Kúpna zmluva č. KRPZ-KE-EO3-379-009/2012 uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
KRPZ-KE_ZM_5-207-2012-EO_2012
11 540,49 € LT SEZAM s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
30. Január 2018
Kúpna zmluva č. 1-51/2017-CPKE-ON uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
CPKE_ZM_ON-1-51-2017_2018
11 210,00 € Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Michal Blaško
17. Apríl 2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 18-97/2016-CPKE-ON (č. 46001546)
CPKE_ZM_ON-18-97-2016_2018
11 058,20 € Tepláreň Košice, a.s., v skratke TEKO, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
10. December 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004501-004-2015_2015
11 000,00 € Ministerstvo vnútra SR PhDr. Ján Gebrian
22. December 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-KE_ZM_EO2-554-023-2011_2011
10 800,31 € REALSTAV - Slovakia spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
11. August 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku
KRPZ-KE_ZM_SE-USL-20-052-2011_2011
10 593,34 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
5. Február 2016
Kupna zmluva č. 2-173/2015-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-2-173-2015_2016
10 262,26 € Ministerstvo vnútra SR COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skátene: COOP Jednota Nitra, SD)
12. August 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
KRPZ-KE_ZM_SE-USL-19-040-2011_2011
10 240,80 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
30. November 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-28-222-2011_2011
10 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Š R
3. November 2014
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001903-004-2014_2014
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc.Jozef Didlič
19. August 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003306-004-2015_2015
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Róbert Kandráč
6. November 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004072-005-2015_2015
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefánia Janaková
3. August 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003516-005-2016_2016
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Lucia Šubáková
9. December 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004536-005-2016_2016
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Marta Tutková