Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003481-005-2016_2016
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Miroslav Koči
19. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002407-006-2017_2017
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR JUDr. Štefan Mikulík
19. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002322-005-2017_2017
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Mária Repická
16. August 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003132-005-2017_2017
Doplnená
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Branislav Ferjo
25. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002631-011-2019_2019
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Matej Zagiba
25. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002596-008-2019_2019
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Lukáš Petrík
14. November 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003583-009-2019_2019
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Lukáš Pilipčinec
12. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001603-008-2020_2020
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Tomáš Vojtko
30. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002802-008-2020_2020
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Adriana Vaššová
14. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 4-112/2020-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-4-112-2020_2021
15 000,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Marek Takáč a Marcela Takáčová, Ing.Jozef Takáč, Miloš Takáč, Martin Takáč a Denisa Takáčová
26. November 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004163-009-2021_2021
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Ivana Novotná
14. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001539-009-2022_2022
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Mária Korčeková
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002549-008-2022_2022
15 000,00 € Mibisterstvo vnútra SR Ján Andraško
21. December 2022
Zmluva o výpožičke č. 1-78/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-78-2022_2022
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Krajská prokuratúra
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001543-009-2023_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Richard Ridarčík
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001529-008-2023_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Tomáš Somráky
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002474-009-2023_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Mária Šavlíková
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002445-010-2023_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Tadeáš Tóth
24. Apríl 2019
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu č. 1-11/2019-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-11-2019_2019
14 813,16 € Mgr. Miroslav Šottník Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
4. Február 2020
Dohoda o splátkach č. CPKE-OTO-2019/002147-012
CPKE_ZM_OTO-002147-012-2019_2020
Doplnená
14 365,62 € Gymnastik Košice Slovenská republika v zast. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky