Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2021
Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb
CPKE_ZM_OMTZ-2-56-2021_2021
19 200,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, a.s. Ministerstvo vnútra SR
28. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-172-160-2010_2011
19 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach S P
28. Marec 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu uzavretá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov č. p.: SE-USL-19-005/2012 - KS 05 4900244469, 4900244370
KRPZ-KE_ZM_5-027-2012-EO_2012
18 984,44 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
16. Máj 2016
Zmluva č. 18-22/2016-CPKE-ON o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPKE_ZM_ON-18-22-2016_2016
18 921,73 € Ministerstvo vnútra SR Jaroslav Vaško a manž. Marcela Vašková
18. Január 2012
Zmluva o poskytovaní služby
KRPZ-KE_ZM_EO-45-002-2012_2012
18 562,44 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
28. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-172-158-2010_2011
18 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach V S
28. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-172-164-2010_2011
18 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach P G
28. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-172-162-2010_2011
18 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach A L
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-286-2012_2012
17 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Radoslav Pavel
3. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb
CPKE_ZM_OMTZ-1-38-2023_2023
17 000,00 € Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s. Ministerstvo vnútra SR
16. Október 2018
Kúpna zmluva č. 6-62/2018-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-6-62-2018_2018
16 600,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Babken Chačlarian a manželka Bc. Tatiana Chačlarian
13. Apríl 2015
Kúpna zmluva č. 13-162/2014-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-13-162-2014_2015
16 200,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Ľudmila Sýkorová, PhD.
13. November 2014
Rámcová dohoda č. SHNM-OSNM4-11-002/2014-RD
SHNM-OSNM4_ZM-11-002-2014-RD_2014
16 000,00 € Ing. Blažej Nagyidai Ministerstvo vnútra SR
11. Máj 2017
Kúpna zmluva č. 18-122/2016-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-18-122-2016_2017
15 030,45 € SR v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Slovenský futbalový zväz
16. Marec 2018
Kúpna zmluva č. 1-105/2017-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-105-2017_2018
15 030,45 € SR v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Slovenský futbalový zväz
19. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002371-004-2015_2015
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Ladislav Koribský
7. August 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003308-004-2015_2015
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Zuzana Kováčová
6. November 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004048-004-2015_2015
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Vojtech Hric
12. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002390-005-2016_2016
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Valentín Hudák
13. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002539-005-2016_2016
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Kotrady