Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-290-2012_2012
24 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Katarína Sýkorová
6. Február 2024
Poskytovanie služby na pranie a žehlenie prádla
CPKE_ZM_OMTZ-2-12-2024_2024
24 000,00 € Ústav na výkon trestu oňatia slobody Ministerstvo vnútra SR
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
CPKE_ZM_MTZ-1-65-2022_2022
23 998,80 € MS SR - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Šaca Ministerstvo vnútra SR
29. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
CPKE_ZM_MTZ-2-21-2021_2021
22 800,00 € Ministerstvo spravodlivosti - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Šaca Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)
20. December 2022
Rámcova zmluva o poskytnutí služby č. 1-104/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-104-2022_2022
22 800,00 € KOSIT a.s. Ministerstvo vnútra SR
15. December 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služby č. 1-90/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-90-2023_2023
22 800,00 € KOSIT a. s. Ministerstvo vnútra SR
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-010-2013_2013
Doplnená
22 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Marcel Gajdoš
17. August 2015
ZMLUVA č. 13-175/2014-CPKE-ON o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPKE_ZM_ON-13-175-2014_2015
22 435,29 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Martin Makranský a manž. Janka Makranská
27. Január 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu uzavretá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov č. p.: SE-USL-19-140/2011 - KS 05 4900200064
KRPZ-KE_ZM_EO3-68-045-2011_2012
22 310,51 € MV SR Bratislava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
5. November 2012
Zmluva č. KRPZ-KE-EO3-108-049/2012 o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu uzavretá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
KRPZ-KE_ZM_5-164-2012-EO_2012
21 763,41 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. August 2022
Kúpna zmluva č.1-1/2022-CPKE-ON uzatvorená podľa § 588 a nasl.zákona č. 40/1964 OZ v znenní nesk.predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
CPKE_ZM_ON-1-1-2022_2022
21 400,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Benjamín Mezei, Jarmila Mezeiová
15. Máj 2023
Rámcova zmluva o poskytnutí služby č. 1-37/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-37-2023_2023
21 195,36 € KOSIT a.s. Ministerstvo vnútra SR
4. Máj 2018
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu č. 6-14/2018-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-6-14-2018_2018
20 867,44 € Ing. Vladimír Vacula Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR
31. Október 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-KE_ZM_EO2-495-060-2011_2011
20 802,69 € Tomáš Loy - PRYMÁT Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
3. August 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003306-005-2016_2016
20 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Andrea Vagaská
19. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002374-005-2017_2017
20 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Marcel Ďorko
25. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002454-005-2017_2017
20 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Matej Bednár
22. Máj 2017
Zmluva č. 606/238/17Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
CPKE_ZM_ON-1-47-2017_2017
19 999,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra SR
30. September 2016
Kúpna zmluva č. 18-63/2016-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-18-63-2016_2016
19 841,44 € SR - Ministerstvo vnútra SR UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.
28. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb pranie prádla
KRPZ-KE_ZM_EO3-10-32-2011_2011
19 200,00 € Ing. Miloš Kostovčík, Gorkého 1, Trebišov Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach