Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2015
ZMLUVA č. 13-169/2014-CPKE-ON o prevode vlastnístva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
CPKE_ZM_ON-13-169-2014_2015
26 209,84 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Branislav Mydlár a manž. Monika Mydlárová
26. Apríl 2016
Zmluva č. 18-20/2016-CPKE-ON o prevode vlastníctva bytu s dohodou o predkupnom práve
CPKE_ZM_ON-18-20-2016_2016
25 799,13 € Ministerstvo vnútra SR PhDr. Pavel Fejczo a manž. Lucia Fejczová
24. Máj 2017
Kúpna zmluva č. 18-28/2016-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-18-28-2016_2017
25 421,87 € SR v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Obec Rozhanovce
14. September 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
KRPZ-KE_ZM_SE-USL-19-109-2011_2011
25 108,69 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
3. August 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-28-159-2011_2011
25 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach P M
3. August 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-28-154-2011_2011
25 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach M P
5. September 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-28-160-2011_2011
Doplnená
25 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Ľ I
28. August 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-011-2013_2013
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Peter Kluknavský
9. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002503-005-2016_2016
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Viliam Karásek
25. Október 2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003509-008-2016_2016
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. František Tarásek
25. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002475-008-2017_2017
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Gabriela Kamenická
5. November 2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003406-005-2018_2018
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Ladislav Jakab
12. August 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
KRPZ-KE_ZM_KRHZ-KE-OEL-402-024-2011_2011
24 622,40 € Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
1. Jún 2023
Kúpna zmluva č.1-19/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-19-2023_2023
24 100,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Veľká Ida
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-290-2012_2012
24 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Katarína Sýkorová
6. Február 2024
Poskytovanie služby na pranie a žehlenie prádla
CPKE_ZM_OMTZ-2-12-2024_2024
24 000,00 € Ústav na výkon trestu oňatia slobody Ministerstvo vnútra SR
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
CPKE_ZM_MTZ-1-65-2022_2022
23 998,80 € MS SR - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Šaca Ministerstvo vnútra SR
29. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
CPKE_ZM_MTZ-2-21-2021_2021
22 800,00 € Ministerstvo spravodlivosti - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Šaca Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)
20. December 2022
Rámcova zmluva o poskytnutí služby č. 1-104/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-104-2022_2022
22 800,00 € KOSIT a.s. Ministerstvo vnútra SR
15. December 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služby č. 1-90/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-90-2023_2023
22 800,00 € KOSIT a. s. Ministerstvo vnútra SR