Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2012
Zmluva o dielo č. OVO1-2012/000937-016
KRPZ-KE_ZM_EO2-147-008-2012_2012
97 995,52 € merga, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
14. Február 2017
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 1-7/2017-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-7-2017_2017
96 730,89 € SR- Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany SR v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
17. August 2020
Zmluva o poskytovaní služieb (stravovacie služby)
CPKE_ZM_OMTZ-4-59-2020_2020
90 000,00 € SD - GASTRO s.r.o., Trebišov Ministerstvo vnútra SR
17. Február 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. p.: SE-OMTZ2-2012/001236-013
KRPZ-KE_ZM_5-009-2012-EO-2012_2012
89 612,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
9. Júl 2014
Dohoda o náhrade škody
OU-MI_ZM_OU-MI-OSZP-2014-009203_2014
Doplnená
89 270,82 € Jozef Uličný Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Michalovce
12. August 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
KRPZ-KE_ZM_SE-USL-19-100-2011_2011
73 022,42 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
13. Apríl 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. p.: SE-OMTZ2-2012/001672-007
KRPZ-KE_ZM_-039-2012-EO_2012
71 799,86 € Ministersto vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
31. August 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-KE_ZM_EO-5-120-2012_2012
Doplnená
68 677,27 € INMEDIA, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
27. Jún 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu uzavretá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov č.p.: SE-USL-19-076/2012 - KS 05 - 4900267229
KRPZ-KE_ZM_5-087-2012-EO_2012
67 851,36 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
20. Február 2019
Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody č. ZMLP-2018-340-000003
CPKE_ZM_ON-1-7-2019_2019
Doplnená
63 000,00 € KOOR Východ, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
5. November 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu uzavretá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov č.p.: SE-USL-19-110/2012 - KS - 4900294642
KRPZ-KE_ZM_5-163-2012-EO_2012
61 300,29 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
12. August 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
KRPZ-KE_ZM_SE-USL-19-082-2011_2011
57 015,37 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
1. Jún 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu uzavretá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov č.p.: SE-USL-19-057/2012 - KS 05 - 4900264816
KRPZ-KE_ZM_5-063-2012_EO
55 194,44 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
11. August 2011
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku
KRPZ-KE_ZM_SE-USL-20-013-2011_2011
54 724,62 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
16. Jún 2011
Kúpna zmluva na dodávku čerstvého ovocia a zeleniny
KRPZ-KE_ZM_EO-243-030-2011_2011
Doplnená
53 032,80 € Ľubomír Maťaš Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
19. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002097-004-2015_2015
Doplnená
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Ján Onda
22. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003222-004-2015_2015
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Ladislav Héžel
12. August 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003247-004-2015_2015
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubomír Perháč
19. August 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003101-004-2015_2015
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ondrej Migač
6. November 2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004069-004-2015_2015
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Peter Tomaškovič