Centrálny register zmlúv

Správa zariadení ÚV SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2011
Zmluva na služby
014/2011/SZ
Doplnená
12 366,04 € Správa zariadení ÚVSR Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí
28. Február 2011
Kúpna zmluva
--/2011
212,23 € Správa zariadení ÚVSR Anna Magálová, rod. Tomková
11. Február 2011
Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb
008/2011
Doplnená
0,00 € TREZOR SLOVAKIA s.r.o. Správa zariadení ÚVSR
11. Február 2011
Kontrakt v zmysle uznesenia vlády SR č.1370/2002
Kontrakt 2011
4 789 995,00 € Úrad vlády SR Správa zariadení ÚVSR
11. Marec 2011
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
018/2011/SZ
22 947,32 € Úrad vlády SR Správa zariadení ÚV SR
27. Jún 2011
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo 30. 9. 2004
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o nájme nebyt. priestorov zo d. 30. 9. 2004
0,00 € ZADAREX, spol. s r. o.; VINTIA, s. r. o. Správa zariadení Úradu vlády SR
21. Apríl 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
034/2011/SZ
1 400,00 € ZSE Energia, a.s. Správa zariadení ÚV SR
21. Apríl 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
035/2011/SZ
800,00 € ZSE Energia, a.s. Správa zariadení ÚV SR