Centrálny register zmlúv

Správa zariadení ÚV SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Február 2011
Kontrakt v zmysle uznesenia vlády SR č.1370/2002
Kontrakt 2011
4 789 995,00 € Úrad vlády SR Správa zariadení ÚVSR
11. Február 2011
Rámcová dohoda - dodanie tovaru
005-2011
64 607,82 € PERGAMON spol. s r.o. Správa zariadení ÚV SR
5. Apríl 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
30/2011/SZ
49 601,11 € Správa zariadení ÚV SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzanskej a justičnej stráže
4. Apríl 2011
Zmluva o dielo
028/2011/SZ
35 037,89 € Martin Adamčiak Správa zariadení ÚV SR
11. Marec 2011
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
018/2011/SZ
22 947,32 € Úrad vlády SR Správa zariadení ÚV SR
26. Marec 2011
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č.01/LZ/2011
027/2011/SZ
12 605,00 € aSc Applied Software Consutlants, s.r.o Správa zariadení ÚV SR
28. Február 2011
Zmluva na služby
014/2011/SZ
Doplnená
12 366,04 € Správa zariadení ÚVSR Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí
16. Február 2011
Zmluva o vykonaní pozáručného servisu
007-2011
7 629,60 € Q-BG spol. s r.o. Správa zariadení ÚV SR
20. Február 2011
Zmluva o dielo č. 1/2011/CCHP-rozšírenie
009/2011/SZ
5 475,65 € RANDA + R, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
11. Február 2011
Dodatok c. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb - upratovacie a čistiace služby
064/2010
Doplnená
4 549,38 € PRIMA INVEST spol. s r.o. Správa zariadení ÚV SR
22. Marec 2011
Zmluva na Informačný systém Digitálna vláda
024/2011/SZ
3 000,00 € Datalan, a.s. Správa zariadení ÚV SR
11. Február 2011
Kúpno - predajná zmluva č. 2011900007
004-2011
2 200,00 € Správa zariadení ÚV SR ESCAR Slovakia s.r.o.
21. Apríl 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
034/2011/SZ
1 400,00 € ZSE Energia, a.s. Správa zariadení ÚV SR
14. Január 2011
Zmluva o vytvorení aplikácie na zverejňovanie objednávok a faktúr pre Úrad vlády SR
1/2011
1 200,00 € Aglo Services, s.r.o Správa zariadení ÚV SR
21. Apríl 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
035/2011/SZ
800,00 € ZSE Energia, a.s. Správa zariadení ÚV SR
26. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí služieb IT
026/2011/SZ
330,00 € aSc Applied Software Consutlants, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
21. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
042/2011/SZ
Doplnená
308,60 € HOTEL ZOBOR, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
28. Február 2011
Kúpna zmluva
--/2011
212,23 € Správa zariadení ÚVSR Anna Magálová, rod. Tomková
28. Február 2011
Zmluva na služby
013/2011/SZ
Doplnená
177,00 € Správa zariadení ÚVSR Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí
10. Marec 2011
Zmluva o uverejnení reklamnej propagácie
017/2011/SZ
165,00 € Astor Slovakia, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR