Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Správa zariadení ÚV SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Január 2011
Zmluva o vytvorení aplikácie na zverejňovanie objednávok a faktúr pre Úrad vlády SR
1/2011
1 200,00 € Aglo Services, s.r.o Správa zariadení ÚV SR
8. Jún 2011
Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2009 - NR
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky
26. Marec 2011
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č.01/LZ/2011
027/2011/SZ
12 605,00 € aSc Applied Software Consutlants, s.r.o Správa zariadení ÚV SR
26. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí služieb IT
026/2011/SZ
330,00 € aSc Applied Software Consutlants, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
10. Marec 2011
Zmluva o uverejnení reklamnej propagácie
017/2011/SZ
165,00 € Astor Slovakia, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
22. Marec 2011
Zmluva na Informačný systém Digitálna vláda
024/2011/SZ
3 000,00 € Datalan, a.s. Správa zariadení ÚV SR
21. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
042/2011/SZ
Doplnená
308,60 € HOTEL ZOBOR, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
27. Február 2011
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
012/2011/SZ
0,00 € JUDr. Ing Ivan Bojna, advokát Správa zariadení ÚVSR
7. Apríl 2011
Zmluva o dielo
31/2011/SZ
0,00 € LUKO- SK s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
23. Február 2011
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
011/2011/SZ
0,00 € Marián Janík Správa zariadení ÚV SR
4. Apríl 2011
Zmluva o dielo
028/2011/SZ
35 037,89 € Martin Adamčiak Správa zariadení ÚV SR
29. Jún 2011
Príkazná zmluva
043/2011/SZ
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa zariadení ÚV SR
21. Jún 2011
Príkazná zmluva
040/2011/SZ
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Správa zariadení ÚV SR
14. Január 2011
Zmluva o pripojení
2/2011
99,00 € OptoSat, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
27. Jún 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Správa zariadení ÚV SR
11. Február 2011
Rámcová dohoda - dodanie tovaru
005-2011
64 607,82 € PERGAMON spol. s r.o. Správa zariadení ÚV SR
11. Február 2011
Dodatok c. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb - upratovacie a čistiace služby
064/2010
Doplnená
4 549,38 € PRIMA INVEST spol. s r.o. Správa zariadení ÚV SR
16. Február 2011
Zmluva o vykonaní pozáručného servisu
007-2011
7 629,60 € Q-BG spol. s r.o. Správa zariadení ÚV SR
20. Február 2011
Zmluva o dielo č. 1/2011/CCHP-rozšírenie
009/2011/SZ
5 475,65 € RANDA + R, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
8. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
015/2011/SZ
0,00 € renova RN Správa zariadení ÚV SR