Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Správa zariadení ÚV SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
039/SZ/2011
0,00 € SE Predaj, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
21. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
042/2011/SZ
Doplnená
308,60 € HOTEL ZOBOR, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
30. Jún 2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 032/2010/SL zo dňa 01. júla 2010
dodatok č. 2 k zmluve č. 032/2010/SL
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Správa služieb diplomatickému zboru, a. s.
29. Jún 2011
Príkazná zmluva
043/2011/SZ
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa zariadení ÚV SR
27. Jún 2011
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo 30. 9. 2004
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o nájme nebyt. priestorov zo d. 30. 9. 2004
0,00 € ZADAREX, spol. s r. o.; VINTIA, s. r. o. Správa zariadení Úradu vlády SR
27. Jún 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Správa zariadení ÚV SR
21. Jún 2011
Príkazná zmluva
040/2011/SZ
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Správa zariadení ÚV SR
21. Jún 2011
Zmluva o pripojení k distribučnej sieti
041/2011/SZ
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Správa zariadení ÚV SR
8. Jún 2011
Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2009 - NR
0,00 € Agroinštitút Nitra, štátny podnik Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky
27. Február 2011
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
012/2011/SZ
0,00 € JUDr. Ing Ivan Bojna, advokát Správa zariadení ÚVSR
5. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov - BUFET
037/2011/SZ
133,70 € Správa zariadení ÚV SR RudolfPlišňák KOSYS
29. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
036/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Nové Zámky
21. Apríl 2011
Zmluva o postúpení práv a povinností
032/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
21. Apríl 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
034/2011/SZ
1 400,00 € ZSE Energia, a.s. Správa zariadení ÚV SR
21. Apríl 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
035/2011/SZ
800,00 € ZSE Energia, a.s. Správa zariadení ÚV SR
14. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
033/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Zvolen
7. Apríl 2011
Zmluva o dielo
31/2011/SZ
0,00 € LUKO- SK s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
5. Apríl 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
30/2011/SZ
49 601,11 € Správa zariadení ÚV SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzanskej a justičnej stráže
4. Apríl 2011
Zmluva o dielo
028/2011/SZ
35 037,89 € Martin Adamčiak Správa zariadení ÚV SR
26. Marec 2011
Zmluva o poskytnutí služieb IT
026/2011/SZ
330,00 € aSc Applied Software Consutlants, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR