Centrálny register zmlúv

Správa zariadení ÚV SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Február 2011
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
006-2011
0,00 € SATRO s.r.o. Správa zariadení ÚVSR
14. Jún 2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny
039/SZ/2011
0,00 € SE Predaj, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
21. Jún 2011
Zmluva o pripojení k distribučnej sieti
041/2011/SZ
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Správa zariadení ÚV SR
10. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
016/2011/SZ
Doplnená
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
11. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
019/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mestský úrad vo Svidníku
11. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
020/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Sečovce, Mestský úrad
11. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
021/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Skalica
18. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
022/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto šaľa
18. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
023/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Vranov nad Topľou
22. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
025/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Stropkov
5. Apríl 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu
30/2011/SZ
49 601,11 € Správa zariadení ÚV SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzanskej a justičnej stráže
14. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
033/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Zvolen
21. Apríl 2011
Zmluva o postúpení práv a povinností
032/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
036/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Nové Zámky
5. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov - BUFET
037/2011/SZ
133,70 € Správa zariadení ÚV SR RudolfPlišňák KOSYS
30. Jún 2011
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 032/2010/SL zo dňa 01. júla 2010
dodatok č. 2 k zmluve č. 032/2010/SL
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Správa služieb diplomatickému zboru, a. s.
25. Január 2011
Zmluva o prevode majetku štátu - VW Passat
003/2011
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
11. Február 2011
Kúpno - predajná zmluva č. 2011900007
004-2011
2 200,00 € Správa zariadení ÚV SR ESCAR Slovakia s.r.o.
20. Február 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majektu za účelom implementácie projektu
010/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Centrum právnej pomoci
28. Február 2011
Zmluva na služby
013/2011/SZ
Doplnená
177,00 € Správa zariadení ÚVSR Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí