Centrálny register zmlúv

Správa zariadení ÚV SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2011
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č.01/LZ/2011
027/2011/SZ
12 605,00 € aSc Applied Software Consutlants, s.r.o Správa zariadení ÚV SR
22. Marec 2011
Zmluva na Informačný systém Digitálna vláda
024/2011/SZ
3 000,00 € Datalan, a.s. Správa zariadení ÚV SR
22. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
025/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Stropkov
18. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
022/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto šaľa
18. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
023/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Vranov nad Topľou
11. Marec 2011
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
018/2011/SZ
22 947,32 € Úrad vlády SR Správa zariadení ÚV SR
11. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
019/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mestský úrad vo Svidníku
11. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
020/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Sečovce, Mestský úrad
11. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
021/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Skalica
10. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
016/2011/SZ
Doplnená
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
10. Marec 2011
Zmluva o uverejnení reklamnej propagácie
017/2011/SZ
165,00 € Astor Slovakia, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
8. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
015/2011/SZ
0,00 € renova RN Správa zariadení ÚV SR
28. Február 2011
Zmluva na služby
013/2011/SZ
Doplnená
177,00 € Správa zariadení ÚVSR Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí
28. Február 2011
Zmluva na služby
014/2011/SZ
Doplnená
12 366,04 € Správa zariadení ÚVSR Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí
28. Február 2011
Kúpna zmluva
--/2011
212,23 € Správa zariadení ÚVSR Anna Magálová, rod. Tomková
23. Február 2011
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
011/2011/SZ
0,00 € Marián Janík Správa zariadení ÚV SR
20. Február 2011
Zmluva o dielo č. 1/2011/CCHP-rozšírenie
009/2011/SZ
5 475,65 € RANDA + R, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
20. Február 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majektu za účelom implementácie projektu
010/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Centrum právnej pomoci
16. Február 2011
Zmluva o vykonaní pozáručného servisu
007-2011
7 629,60 € Q-BG spol. s r.o. Správa zariadení ÚV SR
11. Február 2011
Kúpno - predajná zmluva č. 2011900007
004-2011
2 200,00 € Správa zariadení ÚV SR ESCAR Slovakia s.r.o.