Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
212-700-2013
0,00 € Pindjaková Margita Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
213-700-2013
0,00 € Mesík Gustáv Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
214-700-2013
0,00 € Obec Oravské Veselé Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
215-700-2013
0,00 € SLK Turčianske Teplice Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
216-700-2013
0,00 € Mesto Banská Štiavnica Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
217-700-2013
0,00 € Obec Liptovská Osada Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
218-700-2013
0,00 € Obec Lom nad Rimavicou Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
219-700-2013
0,00 € Baluďanský Daniel Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
220-700-2013
0,00 € Dračková Mária Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
221-700-2013
0,00 € Szakalová Jolana Slovenský hydrometeorologický ústav
6. Jún 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
39-200-2013
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav ZSE Energia, a.s.
10. Jún 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
222-700-2013
0,00 € Lukšo Roman Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Jún 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
227-700-2013
0,00 € Oslejová Anna Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Jún 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
228-700-2013
0,00 € Bódi Anton Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Jún 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
229-700-2013
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola J. Čabelku Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Jún 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
231-700-2013
0,00 € Obec Kamanová Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Jún 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
232-700-2013
0,00 € Kúpele Štós Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Jún 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
233-700-2013
0,00 € Obec Zlatníky Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Jún 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
234-700-2013
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Slovenský hydrometeorologický ústav
10. Jún 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
235-700-2013
0,00 € Fakulta matematiky, fyziky a inf. UK Bratislava Slovenský hydrometeorologický ústav