Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
171-700-2013
Doplnená
0,00 € Holúbková Silvia Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
172-700-2013
0,00 € Hapena Jozef Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
173-700-2013
0,00 € Tisovský Eliáš Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
174-700-2013
0,00 € Arborétum Mlyňany SAV Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
175-700-2013
0,00 € Obec Rastislavice Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
176-700-2013
0,00 € Kovács František Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
177-700-2013
0,00 € Patay Ernest Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
178-700-013
0,00 € Kunyik František Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
179-700-2013
0,00 € Obec Lontov Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
180-700-2013
0,00 € Zelman Peter Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
181-700-2013
0,00 € Havránek Štefan Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
182-700-2013
0,00 € Kátlovský Štefan Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
183-700-2013
0,00 € Vrablec Ladislav Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
184-700-2013
0,00 € Miloslav Danko Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
185-700-2013
0,00 € Obec Farná Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
186-700-2013
0,00 € Zaťko Ján Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
187-700-2013
0,00 € Krpelan Milan Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
188-700-2013
0,00 € Čerňanský Ladislav Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
189-700-2013
0,00 € Obec Slavošovce Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
211-700-2013
0,00 € Palárik Ľubomír Slovenský hydrometeorologický ústav